Haber Detayı
20 Aralık 2011 - Salı 19:13 Bu haber 505 kez okundu
 
Konseyin yeni başkanı; Dişli
Arşiv Haberi
Konseyin yeni başkanı; Dişli

Abdulkadir Karacabey / Şanlıurfa Kent Konseyi 2. Dönem 5. Olağan kongresi Belediye eski Nikah Salonunda yapıldı. Başkan Nihat Taş’ın aday olmadığı kongrede 3 aday arasından en fazla oyu alan Yusuf Sabri Dişli, Kent Konseyi Başkanlığına seçildi.      Birçok ilde Belediyelere çok büyük katkısı olan ancak Şanlıurfa’mızda halen o bilince ulaşmamış olan, kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma ve çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık hesap sorma, hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesi amacıyla 5393 sayılı yasa ile kurulmuş olan Kent Konseyleri; özellikle STK temsilcilerinin söz sahibi oldukları geniş katılımlı yerel kuruluş olarak bilinmektedir.      Divan Başkanlığına Necmettin Sağlam, katip üyeliklerine Cüneyt Altıparmak ve Abdurrahman Kırıkçı'nın seçildiği Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.      Açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi eski Başkanı Nihat Taş yaptıklarını ve yapamadıklarını sıralayarak, birlikte görev yaptıkları yürütme kurulu üyelerine kendilerine destek veren ve vermeyen herkese teşekkür ettiklerini belirterek, yeni seçilecek başkana başarılar diledi.      Daha sonra konuşan Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Halil Mutlu ise, Üniversite olarak Kent Konseyine Yurt içinden, Yurt dışından başarılı kent konseyleri örnekleri hususunda her türlü desteği verebileceklerini söyledi.      Rektör Prof. Dr. Mutlu, kendilerinin de Üniversite ve şehir merkezi arasına raylı sistem istediklerini ancak herkesin belediyeyi adres gösterdiğini belirterek, “Aslında bu konuyu Valilik, Üniversite, Belediye, Milletvekillerimiz, Bürokratlarımız, STK’larımız ve herkesin birlikte ele alması gerekir. Raylı sistem mutlaka yapılmalı ve şehir o tarafa taşınmalı. Ayrıca biz daha yeni yeni tarihi yapılarımızı korumaya başladık. Keşke 12 Eylül ve şimdi Demokrasi Caddesi olarak adlandırdığımız caddeyi tarihi evlerimizi yıkıp açmasaydık. Evleri koruyabilseydik. Şehri dışarıya taşıyabilseydik. Bu gün trafik sorunu da yaşamayacaktık” dedi.      Belediye Başkanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba da, Belediye olarak Kent Konseyine bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da her türlü desteği vereceklerini belirterek, eski başkan Nihat Taş’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.      Başkan Fakıbaba, basının kendilerine destek olduğuna inandığını belirterek, “Birileri bizi tenkit ediyorsa mutlaka bize yardımcı oluyorlardır diye düşünüyorum. Mesela Bahçıvan İş Merkezi tehlikede diye basında haberi görünce, hemen araştıralım dedim ve sonuçta altta kanalizasyon borusunun patlamış olduğunu gördük ve tamir ettik. Birçok şeyi bizler göremeyebiliriz, basın veya birileri söyleyebilir. Tenkit edilmesi güzel şeydir ancak dozunu kaçırmamak lazım” diye konuştu.      Konuşmaların ardından başkan adayları Yusuf Sabri Dişli, Mustafa Kaplan ve Gökhan Gökmen, Divan kuruluna yazılı olarak başkan olduklarını belirten dilekçelerini verdiler.      Daha sonra kürsüye sırasıyla çıkan kent konseyi başkan adayları yapacakları hizmetleri ve çalışma şekillerini anlatarak sonucun Şanlıurfa’ya hayırlı olmasını dilediler.      Konuşmaların ardından yapılan seçimde son turda Sabri Dişli 73 delegenin 58 inin oyunu alarak başkan seçildi. Diğer aday Gökhan Gökmen ise 13 oy aldı.   Yerel Gündem 21 Şanlıurfa Kent Konseyi      Şanlıurfa Kent Konseyinin amacı; kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektedir. Kent Konseyinin Görevleri: a)Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak, b)Kente ilişkin temel stratejiler ve eylem planlarının belirlenmesi, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan bir ortak akıl oluşturmak, c)İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü temel prensiplerine dayanarak, katılımcı demokrasi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, d)Kentin kimliğine ilişkin tarihsel, kültürel, doğal ve benzeri tüm değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek. e)Kent kaynaklarının daha etkin, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak f)Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek. g)Demokrasinin vazgeçilmez temel öğelerinden olan sivil toplumun gelişmesine ve kurum-sallaşmasına katkıda bulunmak. h)Kadınların ve gençlerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak, ı)Kent yönetiminde, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme yol ve yöntemlerinin uygulanmasına katkıda bulunmak, j)Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilmesini sağlamaktır. Çalışma İlkeleri: Kent konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde oluşturulur ve çalışmalarını sürdürür. a)YG 21 süreci bağlamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentleri sürdürülebilir geleceğe taşıyan bir ortaklık modeli oluşturulması, b) Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda yer alan temel ilkelerin, ilgili kent bağlamında hayata geçirilmesi, c)İnsan hak ve hukukunun korunması, açıklık ve saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, demokratik katılım, yerindelik, işbirliği ve dayanışma, eşitlik, özerklik, bilimsellik, sosyal sorumluluk gibi ilkelerin ön planda tutulması ilkesidir. Kent Konseyinin Oluşumu      Kent konseyi, aşağıda belirtilen katılımcılardan oluşmaktadır: a)Doğal üyeler; Şanlıurfa Milletvekilleri, Vali, Belediye Başkanı ve YG 21 Genel Sekreteri, b)Mesleki Kuruluşlar, c)Sivil Toplum Temsilcileri, d)Kamu Kurum ve Kuruluşları, e)Mahalle Muhtarlarının temsilcileri, f)Harran Üniversitesi temsilcisi, g)Kadın ve Gençlik Meclisleri Başkanları, h)Diğer gönüllü hemşeri katılımcılar. Kent Konseyi Çalışma Gurupları ve Amaçları      Kent Konseyi Çalışma Gruplarının ortak amacı; Kentimizin temel sorunlarına çözüm önerileri üreterek, Yerel Yönetimin sorunların çözümüne yönelik çalışmalarına katkı sağlamaktır.      Kent Konseyi Çalışma Grupları söz konusu ortak amaç çerçevesinde oluşturulmuş olup, çalışma alanlarına yönelik amaçlar doğrultusunda faaliyet göstermektedirler. Tanıtım Çalışma Gurubu      Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Tanıtım Çalışma Grubunun amacı; Özel-Kamu Kurumu-STK işbirliğinde ortak çalışmalar yaparak Şanlıurfa kültür ve sanat hayatını canlandırmak, kentin kültürel değerlerinin korunmasını sağlamak, ulusal ve uluslar arası platformlarda Şanlıurfa’nın kültürel ve tarihi zenginliklerini tanıtmaktır. Eğitim-Spor Çalışma Gurubu      Amacı; yenilikçi öğretim yöntemleri ile kentlilik bilincini geliştirmek, toplumsal yaşamın gereklilikleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak ve sağlıklı bir yaşam için sportif faaliyetlerin teşvikini sağlamaktır. Sağlık, Çevre Çalışma Gurubu      Çalışma Grubun amacı; birey ve toplum sağlığının korunmasına yönelik faaliyetler ile birlikte çevre duyarlılığının artmasını sağlayarak temiz, tabiat varlıkları korunan, yaşanabilir bir şehir için faaliyetlerde bulunmaktır. İmar Çalışma Gurubu      Amacı; Şanlıurfa’nın, tarihi dokusu korunmuş, alt ve üst yapısı şekillenmiş, modern, planlı bir şehir görüntüsüne kavuşmasına yönelik çalışmalar yapmaktır. Ulaşım Çalışma Gurubu      Ulaşım Çalışma Grubunun amacı; ulaşım, otopark, şehir içi trafik sorunlarını ve bu sorunlarla ilişkili olarak çevresel sorunları belirlemek, ulaşım ana planının yapılmasına yönelik çözüm önerileri sunmaktır. AB İlişkileri - Sosyal Yardım ve Dayanışma Çalışma Gurubu      Çalışma Grubunun amacı; AB üyelik sürecinin şehrimize etkilerini araştırmak, AB hibe programlarına yönelik projeler üretilmesine katkıda bulunmaktır.      Çalışma grubunun bir diğer amacı da, sosyal sorunlara yönelik çözüm önerileri üreterek sosyal dayanışmayı sağlayıcı faaliyetlerde bulunmaktır. Ekonomi Çalışma Gurubu     Amacı; Şanlıurfa’nın, ticaret, sanayi ve ekonomik kalkınmasına yönelik çözüm önerileri hazırlamak ve katkı sağlayıcı faaliyetlerde bulunmaktır.
Kaynak: Editör:
Etiketler: konseyin, yeni, başkanı, dişli
Yorumlar
Haber Yazılımı