Yazı Detayı
11 Ocak 2021 - Pazartesi 10:55 Bu yazı 742 kez okundu
 
SAĞLIK TURİZMİ VE KALKINMA
Serhat HIŞIRLI
hawk_ayi@outlook.com
 
 

İnsanların yaşamında en önemli konulardan biriside geçim biçimidir, geçim biçimi konusunu bilim anlamında ele alan dal en çokta iktisattır. Ekonomik büyüme ve kalkınma çağdaş iktisat anlayışının Adam Smith'le başlamasından beridir üzerinde en çok durulan konulardan biri olmuştur. 

Ekonomik büyüme ve kalkınma nüfus artışına bağlı olarak yeni iş imkânlarının açılması, alttan gelen nüfusu istihdam edebilmek toplumsal istikrar ve ülkeler için hayati derecede öneme haiz bir konudur. Bunun yanında paranın iki yüzü gibi görülebilecek ve hatta bazen birbirine karıştırılan ekonomik kalkınma kavramı da toplumların için hayati öneme haizdir, zira tarihte refah içerisinde yaşayan fakat aşırı, savurgan harcamalar sebebiyle toplumsal, ülkesel çöküşe giden birçok örnek olay vardır. 

Ekonomik kalkınma için en önemli parçalardan iki tanesi de sağlık ve eğitimdir. Literatürde 'Kalkınma Carileri'de denen sağlık ve eğitim harcamaları, nüfusun, yaşamın kalitesini yükselten çok önemli olgulardır. Ekonomik kalkınma için en önemli sektörlerden biri de turizm sektörüdür.

 Ülkemizin içinde bulunduğumuz yıl itibariyle en çok turist çeken dünyada 6. ülke olması konunun önemini bir kat daha artırmıştır. Son yıllarda turizm sektörü içinde gittikçe artan oranda pay almaya başlayan sağlık turizmi ve kalkınma arasındaki ilişki çalışmamızda irdelenmeye çalışılacaktır.

Kalkınmanın önemli göstergelerinden biriside beşeri sermayeye yönelik yapılan sağlık ve eğitim harcamaları yani kalkınma carileridir. 

Nitekim kişi başına gelir olarak dünya ortalamasının üzerinde olan birçok ülke sağlık, eğitim-öğrenim harcamalarında yeterli seviyeye ulaşmadığı için kalkınmış ülke olarak kabul edilmemektedir. Yapılan çalışmalarda bütçeden sağlık harcamalarına ayrılan pay ve gelişmişlik göstergeleri arasında anlamlı bulgular bulunmuştur. Kültürlerin küreselleşme süreciyle birlikte birbirine hızla yakınlaşması turizm sektörünün dünyada çok ön plana çıkması ve toplam harcamalar içinde payının çok yükselmesi sonucunu doğurmuştur. 

Her geçen dönemde genel olarak dünyada seyahat eden kişi sayısı ve harcama miktarı artmaktadır. Turizm çeşitleri içinde seyahatlerin artmasıyla birlikte gittikçe ön plana çıkan sektör 'Sağlık Turizmi' sektörüdür. Dünya sağlık turizmi içinde en azından bölgesel olarak çok önemli bir yer tutan sektörümüz için konulan hedeflerden biride küresel bir marka olmaktır.

 
Etiketler: SAĞLIK, TURİZMİ, VE, KALKINMA,
Yorumlar
Haber Yazılımı