Yazı Detayı
20 Kasım 2020 - Cuma 10:13 Bu yazı 121 kez okundu
 
TAKVA VE TASAVVUF
Mehmet İMRE
imrebey@hotmail.com
 
 

Dini konuları işlerken, gerçek ehlisünnet âlimlerinin, evliyaullahın tüm görüşleri benim için en büyük kılavuzlardır. Konumuz Takva ve tarikat olunca çok anlamlı geniş konulardır. Hoca değilim ama anladığımı yazarak faydalı olmaya çalışayım. Önce takva nedir? Takva; Kur'an'i kerimin ifadesiyle Çok korkmaktır. Kimden? Allah'tan korkmak, tapınak haline getirilen liderlerden, değil, Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmek. Helal haramı kavramak ve yaşamaktır.

 

Tasavvuf ise; Peygamber Efendimiz'e vâris olmuş gerçek mürebbîlerin (mürşidlerin elinde; nefsin tezkiye, kalbin tasfiye edildiği mânevî bir mekteptir. Nefse karşı sulhü olmayan bir cenktir. İlâhî takdire her hâlükârda rızâ göstererek Allah ile daima dost kalabilme marifetidir. Hayatın med-cezirleri ve acı-tatlı sürprizleri karşısında, gönül dengesini korumaktır. Varlıkta şımarmayıp yoklukta daralmamaktır. Başa gelen cefaları, ilâhî bir imtihan bilip, bunları kendisine bir tezkiye (mânevî arınma) vesilesi kılabilme olgunluğudur. Şikâyet ve sızlanmayı unutarak daima hamd ile şükreden "güzel bir kul" olabilme maharetidir.

 

İlahi kelamda " yanımda sizin en keremliniz benden en çok korkanınızdır " Hucurat suresi Ayet 13 (bu konuda Kur'an-ı kerimde çok ayetler vardır.) Bu ayetin tefsirinde insanın değeri anlaşılıyor. İnsan ne ile rütbe alır O'ndan en çok korkmak, bu korkma tüm yaşantıya sirayet etmeli, hayatın tüm alanlarını kapsamalıdır.

 

Allah indinde İslama göre hayatlarını şekillendirip hayat boyu Rabbine boyun eğen peygamberine tabi olmuş insanlar değer görürler. Allah Resulü Hz. Fatimaya babam peygamberdir diye bana güvenme, seni ancak amelin kurtarır buyurmuştu. "Takvanın dışında rütbeler almak, şöhret kazanmak, insanları peşinden sürüklemek, kendine taptırmak, Nefis ve şeytana uyarak kendisini tapınak haline getirmek konumuzun dışındadır." Yemede, içmede, giyinmede, kazanmada, sarf etmede, ticarette, siyasette, yürümede, çalışmada, evlilikte, düğünde, uyanıkken yaşamın tüm alanlarında takva (Allah'tan korkma) İkliminden nem kapma her Müslüman'ın görevidir.

 

Peygamberlerin dışında hiçbir insan günahsız değildir. Masum değildir. Hiç kimsenin elinde İman ölçme aleti olmadığına göre Kimin iyi kimin kötü olduğunu En iyi bilen yaratan Rabbimiz'dır. Dinimizde zahire hükmedilir. Kraldan fazla kralcı olmak, Şeyh uçmaz, Müritler uçurur anlayışı günümüzde çok yaygındır. Dinimizde böyle bir şey yoktur. Tarikat veya tasavvuf ise kelime olarak yol demektir. Sıratı Müstakim yani dosdoğru yol. Öyle bir yol ki, Takva Allah'tan korkmak ise Tarikatta olan ehli tasavvuf bir insan Allah'tan daha fazla korkmak ve İslam'ın en ince emirlerine yapışmaktır.

 

Tarikatların çok pirleri vardır. Kökleri Şeyh Abdülkadir'i Geylani ve şahı nakşibentlerdir. Şecereler sahabelere kadar dayanır. Her alanda olduğu gibi tarikat alanında da zaman zaman belki İslam dışı şeyler olmuştur. Bu oluşlar Tarikatların yokluğu demek değildir. Bu İslam dışı oluşumlar, doğru yolun sapık kollarıdır denilebilir. Tarikatlar çıkışından günümüze kadar İnsanlığa çok şey kazandırmışlardır Hiç bir tarikat Şeriat dışı olamaz. Beşeri sistemlerin hangisinde tarikatlara önem verilmiş, yayılmasına çalışılmış, tarikatlardan medet umulmuşsa o sistemlerde birlik olmuş, yükselme olmuş, cezaevleri bile boş kalmıştır.

 

Bunun en bariz örneği Osmanlı dönemleridir. Kuruluşundan son dönemlerine kadar olan zaman diliminde olan Padişahların hepsi tasavvuf ve tarikat ehli sultanlardı hepsinin bağlı oldukları hocaları vardı.

 

Osmanlı devletini yıkan zihniyet yerine kurduğu Cumhuriyette yaptıkları ilk iş Tekke ve zaviyeleri kapatmak olmuştur. Şirk ve soygun düzenlerinin korkulu rüyası olduğu için, bu bile bir ölçüdür ders alınacak İslam karşıtı bir tuzaktır. Tarikat nefis ve şeytanla mücadele etme tarzıdır. İntisap olduğu davanın ilkelerinde fani olmaktır. Bazı camilerimizde tasavvufun çilehaneleri halen mevcuttur. Tarikat liderlerinin hepsi İslami ilimlerle donanımlıdırlar. Yaşamları tarz değil İslam farzıdır. Bu masumiyet değil, insan kusursuz olamaz ilkesidir. Gerçek tarikatlarda keramet vardır bu kerametler din dışı yaşayış, dine karşı savaş açanlara gösterilir. Dinimizde İtikatta Maturidi ve Eşari Mezhepleri, Amelde ise Hanefi, Maliki, Hambeli, Şafii Mezhepleri vardır. Hiç bir tarikat ehli bunların dışında değildir.

 

Mezhepsiz hayat olmaz. Ehlisünnet inancında şu an müçtehit olmadığına göre hepimiz mukallidiz. Mezhep imamlarının görüşleri inananları bağlar. Mezhep tanımadan Kur'an bana yeter demek cehalet ilkesidir. Kur'an, sünnet, fıkıh İmamlarının görüşleri yaşamak için Müslüman'ın hayat kaynaklarıdır. Kötü olan Mezhepçilik, Tarikatçılık cık caklar dır. Gerçek tarikatlar ve önderleri toplumun kılavuzlarıdır kutbudurlar.

 

Ayet hadis okuyan anlatan çok hoca seydadan fazla tarikat avcıları (İnsanları ıslah etmede) insanları kötülüklerden arındırmış ehlisünnete bağlanmada vesile olmuşlardır. Tarihi seyir içerisinde hak batıl mücadelesinde hakkın hâkimiyetinde ehli tasavvufun payı çok büyüktür. Bazı zındıklar gerçek tarikatları inkâr etseler bile, it ürür kervan yürür misalidir. Gerçek tarikatta Cihat vardır, nefsi terbiye etme vardır, Tüm ibadetlere düşkünlük vardır, insan sevgisi ve kalpler yapma vardır, Kötülüklere karşı durma, zalimin zülmüne dur deme vardır.

 

Hiç bir şirk düzenini kabul etmeme, karşı koyma vardır. Emri bil maruf nehyi anilmünkerle hem dem olma vardır. Tüm zalim liderlere karşı baş kaldırma vardır. Sapıklığa düşmemek için Tarikatsız İlim, İlimsiz tarikat tasavvuf olmaz diyoruz. İnsanlık bugün çıkış yolu arıyor. Bunalımlardan korunmak istiyorsa sahte Müslüman'ı, Sahte şeyhi veya müride bakarak işte din veya tarikat budur diyorsa yanılıyordur. İşin aslı çok sağlamdır.

 

İnsanlığın kurtuluş reçetesi Şeriat-gerçek tarikattadır. Gerçek tarikatlar balığın suda yaşaması gibidir. Susuz balık nasıl ki hayatta kalamaz ve yaşayamaz şeriatsız, tarikatsız veya takvasız insanda ruhen ölmüştür. İnsanın dışındaki tüm varlıklar Allah'ı zikreder İnsan niye Allah'ı zikretmesin aksi halde nankör olur. Allah muhafaza Cehennemi boylar. Ruhun gıdası Allah'ı zikretmededir. Kalpler ancak Allah'ın zikri ile huzur bulur. Tebliğde insanları şahıslara değil, mevlaya davet metodumuz olsun. Mevlam hepimizi zakirlerden eylesin…

 
Etiketler: TAKVA, VE, TASAVVUF,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
26 Ocak 2021
İLAHİ YASALARI RED ETMEK
80 Okunma.
08 Ocak 2021
ERTELEMEYİN
218 Okunma.
22 Aralık 2020
KENDİMİZLE YÜZLEŞME VAKTİ
187 Okunma.
16 Aralık 2020
GAFLET
151 Okunma.
10 Aralık 2020
ÖZLÜYORUM
158 Okunma.
28 Kasım 2020
TADI KALMADI
180 Okunma.
25 Kasım 2020
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
138 Okunma.
14 Kasım 2020
HASBİHAL
155 Okunma.
10 Kasım 2020
BAŞKALARINA BENZEMEK
193 Okunma.
03 Kasım 2020
ARAYA DUVAR ÖRDÜK
195 Okunma.
27 Ekim 2020
FELAH YOLU
144 Okunma.
19 Ekim 2020
KATLEDİYORUZ
194 Okunma.
17 Ekim 2020
YAKARIŞ
118 Okunma.
15 Ekim 2020
ÖNEMLİ BEŞ ŞEY
116 Okunma.
10 Ekim 2020
KIYMETİ KALMADI
976 Okunma.
03 Ekim 2020
BEN OLMAZSAM OLMAZ DEMEYİN
288 Okunma.
29 Eylül 2020
BİR BABAYA EN ACI SÖZ
264 Okunma.
25 Eylül 2020
TOPLUMSAL YARAMIZ HAYÂSIZLIKTIR
151 Okunma.
18 Eylül 2020
OKUNACAK KİTABI İYİ SEÇMELİYİZ
203 Okunma.
07 Eylül 2020
HAYAT TRENİ
502 Okunma.
01 Eylül 2020
YOK! ÖTESİ
248 Okunma.
31 Ağustos 2020
TEFRİKA
156 Okunma.
25 Ağustos 2020
KENDİMİZ İÇİN NE YAPTIK?
269 Okunma.
14 Ağustos 2020
AYDINLIKTA KARANLIKTA KALMAK
312 Okunma.
13 Ağustos 2020
GELENEKLERİMİZ
147 Okunma.
29 Temmuz 2020
BENİM GÜNDEMİM BAŞKA
312 Okunma.
22 Temmuz 2020
KUR’AN VE SÜNNET SOFRASINDAN
195 Okunma.
15 Temmuz 2020
DÜNYA KİMSEYE KALMAZ
499 Okunma.
04 Temmuz 2020
İNSAN BU KADAR UCUZ OLMAMALI
306 Okunma.
27 Haziran 2020
BENİM GÜNÜM KUTSAL BELDELERE GİDİŞTİR
303 Okunma.
18 Haziran 2020
ÇAYDA DEM ASKERLİKTE KIDEM
312 Okunma.
04 Haziran 2020
EY NEFSİM
523 Okunma.
19 Mayıs 2020
YAŞAMAK İÇİN DİREN
406 Okunma.
09 Mayıs 2020
BİR PARTİ SİYASİ, CORONA HAYATİ TEHDİTTİR
324 Okunma.
30 Nisan 2020
DÖNÜŞÜMÜN EŞİĞİNDEYİZ
316 Okunma.
25 Nisan 2020
RAMAZAN GELDİ HOŞ GELDİ
362 Okunma.
11 Nisan 2020
HADDİMİZİ AŞTIK
396 Okunma.
24 Mart 2020
KOKUŞMUŞ MEDENİYET
313 Okunma.
18 Mart 2020
SEVGİ VE İNSAN
340 Okunma.
01 Şubat 2020
GİDİŞAT İYİ DEĞİL
498 Okunma.
30 Ocak 2020
DEPREM İLAHİ BİR İKAZDIR
441 Okunma.
27 Ocak 2020
DİN GARİP GELMİŞ GARİP GİDECEK
454 Okunma.
15 Ocak 2020
KİM DÜZELTECEK?
386 Okunma.
13 Ocak 2020
DÜŞMANI TANIMAK
393 Okunma.
04 Ocak 2020
HERKES HESAP VERECEK
1034 Okunma.
02 Ocak 2020
HER GEÇEN GÜN ÖMÜRDEN GİDİYOR
536 Okunma.
16 Aralık 2019
KIZGIN BABALAR /ÜZGÜN ANNELER
475 Okunma.
11 Aralık 2019
SEYRANTEPE MAŞUK
445 Okunma.
05 Aralık 2019
EVLİLİK AİLENİN TEMEL TAŞIDIR
481 Okunma.
19 Kasım 2019
TAZİYE VE TAZİYE EVLERİ
502 Okunma.
13 Kasım 2019
İNSANLIK ONA MUHTAÇ
512 Okunma.
02 Kasım 2019
29 EKİM 1923
672 Okunma.
30 Ekim 2019
AİLE KAVRAMI KUTSALDIR
668 Okunma.
28 Ekim 2019
ÜMİTVAR OLUN
639 Okunma.
22 Ekim 2019
DENGESİZLİK HER YERDE
623 Okunma.
10 Ekim 2019
ÖLÜM YOK OLUŞ DEĞİLDİR
1313 Okunma.
02 Ekim 2019
CAMİLER ISLAH MEKÂNLARIDIR
669 Okunma.
20 Eylül 2019
YENİ ÖMERLERE TALİP OLMAK
929 Okunma.
16 Eylül 2019
VARIM! ÖYLEYSE GÖRÜNÜYORUM
932 Okunma.
19 Ağustos 2019
KAŞIKLA VERİLEN KEPÇEYLE ALINIYOR
965 Okunma.
01 Ağustos 2019
BAYRAMLARIMIZ GERÇEK OLSUN
793 Okunma.
25 Temmuz 2019
EŞKIYALIK HER TARAFI SARMIŞ
660 Okunma.
19 Temmuz 2019
İDARE ŞEKLİMİZ CUMHURİYET
672 Okunma.
01 Temmuz 2019
İSLİM SEZONU BAŞLADI-2
843 Okunma.
25 Haziran 2019
İSLİM SEZONU BAŞLADI-1
890 Okunma.
13 Haziran 2019
MAKAM'A FEDA EDİLEN DOSTLUKLAR
2009 Okunma.
04 Mayıs 2019
RAMAZAN AYI GÜNAHLARDAN ARINMA AYIDIR
2050 Okunma.
02 Nisan 2019
HAYIRLI OLSUN
948 Okunma.
08 Ocak 2019
2018 YILI FIRTINALI GEÇTİ
1076 Okunma.
05 Aralık 2018
İLİMİZE HAYIRLI OLSUN
1419 Okunma.
28 Kasım 2018
BÜYÜK ÖNDER VE LİDER
1393 Okunma.
21 Kasım 2018
SEÇİMLER VE SEÇİLENLER
1486 Okunma.
05 Kasım 2018
İDARE ŞEKLİMİZ CUMHURİYET
1407 Okunma.
30 Ekim 2018
DERTLER DEVASIZ
1369 Okunma.
10 Ekim 2018
FIRSATÇILARA GÜN DOĞDU-2
1854 Okunma.
09 Ekim 2018
FIRSATÇILARA GÜN DOĞDU-1
1235 Okunma.
03 Ekim 2018
TEMİZLİK ŞART
1738 Okunma.
17 Eylül 2018
EĞİTİM ÖĞRETİM
2159 Okunma.
29 Ağustos 2018
DEVLETİN YAPAMADIĞINI ÖZEL OKUL YAPTI
2275 Okunma.
20 Ağustos 2018
KİM DOST KİM DÜŞMAN?
1583 Okunma.
13 Ağustos 2018
MEŞRU DAİRE VE DENETİM
1790 Okunma.
07 Ağustos 2018
EKONOMİ SAVAŞI BAŞLADI
1566 Okunma.
06 Temmuz 2018
ATA TOPRAĞINDAN SELAM GETİRDİM-2
3037 Okunma.
28 Haziran 2018
ATA TOPRAĞINDAN SELAM GETİRDİM-1
2063 Okunma.
08 Mayıs 2018
KUTSAL BELDELERE YOLCULUK
3419 Okunma.
24 Nisan 2018
BEN ADAY DEĞİLİM
2321 Okunma.
13 Nisan 2018
MİRAÇ VE NAMAZ
1314 Okunma.
02 Nisan 2018
AMBARGO
1943 Okunma.
19 Mart 2018
MÜBAREK MEVSİM GELDİ
2522 Okunma.
05 Mart 2018
AK PARTİ 6. OLAĞAN KONGRESİ
2250 Okunma.
02 Mart 2018
URFA’DA EMLAKÇI OLMAK-2
1251 Okunma.
01 Mart 2018
URFA’DA EMLAKÇI OLMAK-1
1250 Okunma.
09 Şubat 2018
AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE!
2943 Okunma.
31 Ocak 2018
TEK SEÇENEK
1516 Okunma.
11 Ocak 2018
SİYASET GEÇİM KAPISI MI?
1625 Okunma.
02 Ocak 2018
DEVLET DE HARAMLARDAN ÇEKINMELI
1399 Okunma.
19 Aralık 2017
DİRENİŞE DEVAM
1415 Okunma.
12 Aralık 2017
KUDÜSÜ SEVMEK
1567 Okunma.
27 Kasım 2017
ÜMMET O’NU ANLAMAYA MUHTAÇ
1536 Okunma.
17 Kasım 2017
TOPLUM OLARAK SORUMLUYUZ-2
1658 Okunma.
16 Kasım 2017
TOPLUM OLARAK SORUMLUYUZ-1
1501 Okunma.
11 Kasım 2017
AHLAKİ ÇÖKÜNTÜ-2
2754 Okunma.
10 Kasım 2017
AHLAKİ ÇÖKÜNTÜ-1
1831 Okunma.
07 Kasım 2017
GÜNÜMÜZ HASTALIĞI KİBİR
3040 Okunma.
02 Ekim 2017
DÜNYADA BÜYÜK TUFANLAR VAR
1947 Okunma.
19 Eylül 2017
HAM İNSAN NASIL PİŞER?-2
4168 Okunma.
15 Eylül 2017
HAM İNSAN NASIL PİŞER? -1
1946 Okunma.
28 Ağustos 2017
KURBAN İBADETİ
1948 Okunma.
26 Ağustos 2017
TEMİZLİK ŞART
1897 Okunma.
24 Ağustos 2017
DÜNYA AHİRETİN TARLASIDIR
1958 Okunma.
07 Ağustos 2017
İYİ İNSAN OLMANIN VASIFLARI-2
2060 Okunma.
01 Ağustos 2017
İYİ İNSAN OLMANIN VASIFLARI-1
15843 Okunma.
27 Temmuz 2017
BİZ BU HALE NİÇİN DÜŞTÜK?
1754 Okunma.
04 Temmuz 2017
YAZIKLAR OLSUN!
2234 Okunma.
13 Haziran 2017
DÜNYA HAYATI TOZPEMBE DEĞİL
1808 Okunma.
25 Mayıs 2017
HOŞ GELDİN YA ŞEHR-İ RAMAZAN
1798 Okunma.
19 Mayıs 2017
ÇOCUK VE DİN İLİŞKİSİ
2015 Okunma.
25 Nisan 2017
HAYIRLI EVET
1881 Okunma.
12 Nisan 2017
DÜNYADA YAŞAMAK HERKESİN HAKKIDIR
1764 Okunma.
29 Mart 2017
İYİ Kİ MEMUR-SEN VAR
1828 Okunma.
14 Mart 2017
DAHA ANLAMAYANLAR VAR
1802 Okunma.
01 Mart 2017
VEFALI EĞİTİM-BİR-SEN
2081 Okunma.
14 Şubat 2017
REFERANDUMA GİDERKEN
1773 Okunma.
21 Ocak 2017
YİTİRDİKLERİMİZ
1969 Okunma.
11 Ocak 2017
SELAM OLSUN 2
2283 Okunma.
02 Ocak 2017
2016 YILI KARNESİ
1784 Okunma.
26 Aralık 2016
MİLLİ PİYANGO VE NOEL BABA
1881 Okunma.
15 Aralık 2016
MEMUR SEN VE DEĞERLERİ-4
1924 Okunma.
12 Aralık 2016
MEMUR SEN VE DEĞERLERİ - 3
1948 Okunma.
10 Aralık 2016
MEMUR SEN VE DEĞERLERİ- 2
2038 Okunma.
09 Aralık 2016
MEMUR SEN VE DEĞERLERİ 1
2002 Okunma.
26 Kasım 2016
YANGIN BÜYÜK
1875 Okunma.
11 Kasım 2016
HANS ANLADI HASAN ANLAMADI
2098 Okunma.
25 Ekim 2016
YENİ KAPI RUHUNU DİRİ TUTMALIYIZ
1711 Okunma.
10 Ekim 2016
MUHARREM VE MUHASEBE
2018 Okunma.
03 Ekim 2016
SİYASET VE DİN
1803 Okunma.
10 Eylül 2016
KURBANLAR ALLAH İÇİN KESİLMELİDİR
1883 Okunma.
30 Ağustos 2016
(TEDAŞ) EPSAŞ DİCLE HALKI BEZDİRDİ
2282 Okunma.
21 Ağustos 2016
HAİN PAŞALAR VE MAŞALAR
1835 Okunma.
27 Temmuz 2016
BÜYÜK ŞEYTANIN OĞLU
2020 Okunma.
14 Haziran 2016
OKULLARIN ARSIZ HAYÂSIZ MEZUNİYET MODASI
1970 Okunma.
02 Haziran 2016
RAHMET AYI RAMAZAN
2160 Okunma.
15 Mayıs 2016
ÜMİTVAR OLUN
1982 Okunma.
10 Mayıs 2016
EYVAH! LAİKLİK ELDEN GİDİYOR
2086 Okunma.
30 Nisan 2016
EMEK BARIŞ KARDEŞLİK BAYRAMI 1- MAYIS
2119 Okunma.
12 Nisan 2016
HER GÜN KUTLU DOĞUM OLMALI
2059 Okunma.
07 Nisan 2016
BEREKET VE MAĞFİRET AYLARI
2088 Okunma.
29 Mart 2016
NİMET SAĞLIK ŞÜKÜR
2266 Okunma.
23 Mart 2016
AİLE YAPIMIZA NE OLUYOR?
2283 Okunma.
14 Mart 2016
ŞERDE DEĞİL HAYIRDA YARIŞALIM
2172 Okunma.
24 Şubat 2016
BAŞLANGICI OLAN HER ŞEY SON BULUR
2280 Okunma.
10 Şubat 2016
GÜNDEM DEĞİŞTİRME TAKTİKLERİ
2308 Okunma.
02 Şubat 2016
DEĞİŞİM ZAMANI
2080 Okunma.
18 Ocak 2016
BİR YILI GERİDE BIRAKTIK
2026 Okunma.
22 Aralık 2015
İSLAM VE YILBAŞI (NOEL)
2396 Okunma.
08 Aralık 2015
DUAYA DAVET
2342 Okunma.
09 Kasım 2015
SÖZ MİLLETİNDİR
2330 Okunma.
26 Ekim 2015
BİRİZ BERABERİZ
2265 Okunma.
19 Ekim 2015
MUHARREM AY'I VE KERBELA
2969 Okunma.
06 Ekim 2015
1 Kasım’a Doğru
2093 Okunma.
22 Eylül 2015
KURBANIMIZ KURBAN OLSUN
2429 Okunma.
09 Eylül 2015
HİZMET Mİ MAKAM MI?
2176 Okunma.
31 Ağustos 2015
AYRILIK FELAKET BİRLİK RAHMET'TİR
2304 Okunma.
25 Ağustos 2015
İNSAN VE TERÖR
2208 Okunma.
18 Ağustos 2015
ERKEN SEÇİMİ DİN'DE YAPALIM
2214 Okunma.
10 Ağustos 2015
ÖMÜRLER HOYRATÇA TÜKETİLİYOR
2099 Okunma.
03 Ağustos 2015
HALKIN TEMSİLCİLERİ KİM?
2290 Okunma.
25 Temmuz 2015
HUZURLU ŞEHRİN HUZURUNU KİMLER
2288 Okunma.
05 Temmuz 2015
BU KONULARI YAZMAYACAĞIM
2438 Okunma.
11 Haziran 2015
KOALİSYONDANİSTİKRAR BEKLEMEYİN
2583 Okunma.
02 Haziran 2015
NE ÇABUK UNUTUYORUZ
2416 Okunma.
26 Mayıs 2015
CUMHURBAŞKANI’NIN URFA AÇILIŞ TÖRENİ
2438 Okunma.
20 Mayıs 2015
MESCİDİ AKSA'DA NAMAZ KILMAK
2558 Okunma.
13 Mayıs 2015
AK PARTİ URFA MİTİNGİ
2705 Okunma.
04 Mayıs 2015
MESİRE ALANI ÇATAK
2760 Okunma.
27 Nisan 2015
Afakî Vaatler Havada Uçuşuyor
2233 Okunma.
20 Nisan 2015
RAĞBETİMİZ NEYE?
2705 Okunma.
15 Nisan 2015
HALK GÜDÜLEN DEĞİLDİR
2224 Okunma.
09 Nisan 2015
KİME İNANALIM?
2325 Okunma.
24 Mart 2015
ARABANIN HIZI ÇOK YÜKSEK
2299 Okunma.
13 Mart 2015
EMEKLİ YAŞIYOR-MUŞ
2340 Okunma.
28 Şubat 2015
ADAY ADAYLIĞI BEREKETİ
2511 Okunma.
11 Şubat 2015
HER URFALININ HAYALİ BİR
2520 Okunma.
02 Şubat 2015
BATAKLIKTA AÇAN ÇİÇEK
3067 Okunma.
27 Ocak 2015
SOSYAL PAYLAŞIM FENOMENLERİ
2458 Okunma.
23 Ocak 2015
EĞİTİM ORDUSU TATİLE GİRERKEN
2225 Okunma.
20 Ocak 2015
YERLİ FRANSIZLAR
2421 Okunma.
16 Ocak 2015
BÜYÜKŞEHİR OLMANIN FAYDALARI
2835 Okunma.
06 Ocak 2015
AK PARTİ'NİN ŞANLIURFA 5. İL KONGRESİ
2605 Okunma.
30 Aralık 2014
BUGÜN GÜNDEM NE?
2497 Okunma.
17 Aralık 2014
Nankörler
3155 Okunma.
08 Aralık 2014
Kime inanalım
2400 Okunma.
24 Kasım 2014
MÜSLÜMANLAR BİRLEŞMELİ AMA NEREDE?
2564 Okunma.
10 Kasım 2014
İSRAİL KUDURUYOR MÜSLÜMANLAR SUSUYOR
2601 Okunma.
27 Ekim 2014
HALİLİYE'NİN HALİ
2668 Okunma.
13 Ekim 2014
BARIŞI BEKLERKEN
2556 Okunma.
30 Eylül 2014
YİNE KANLI BAYRAM
2585 Okunma.
19 Eylül 2014
GEMİ BATARSA HERKES BATAR
3211 Okunma.
08 Eylül 2014
OKULLAR AÇILIRKEN
2381 Okunma.
01 Eylül 2014
Onun Yerini Kimse Tutamaz
2533 Okunma.
19 Ağustos 2014
Fırtına Çatıyı Uçurdu
2424 Okunma.
11 Ağustos 2014
ORTADOĞU’NUN KANSER MİKROBU İSRAİL
2648 Okunma.
25 Temmuz 2014
ORUÇLUNUN BAYRAMI
2579 Okunma.
08 Temmuz 2014
YENİ PLAN
2527 Okunma.
24 Haziran 2014
RAMAZAN'A HAZIRLIK
2623 Okunma.
18 Haziran 2014
TAHRİP EDİLEN GENÇLİK NASIL DÜZELECEK?
2833 Okunma.
13 Haziran 2014
ÇÖZÜM SÜRECİ HEBA EDİLMEMELİ
2511 Okunma.
09 Haziran 2014
MAHALLELER ÜZERİNDEN GEÇEN TEHLİKE HATLARI
2628 Okunma.
23 Mayıs 2014
OTURUN ARTIK
2671 Okunma.
13 Mayıs 2014
CÜBBELİ VESAYET HORTLADI
2741 Okunma.
06 Mayıs 2014
ORTALIK TOZ DUMAN
2510 Okunma.
29 Nisan 2014
HAŞİMİN HIŞMI
2656 Okunma.
15 Nisan 2014
SURİYELİLER TEHLİKE SAÇIYOR
3320 Okunma.
11 Nisan 2014
ELİNE, BELİNE, DİLİNE, CEBİNE
3203 Okunma.
01 Nisan 2014
MİLLİ İRADENİN BALYOZU
2535 Okunma.
27 Mart 2014
AK PARTİ MİTİNGLERİ
2648 Okunma.
21 Mart 2014
KENETLENME ZAMANI
2721 Okunma.
14 Mart 2014
SÖZ VERDİK
2723 Okunma.
28 Şubat 2014
ALLAH İNDİNDE TEK DİN İSLAM'DIR
2956 Okunma.
21 Şubat 2014
SİYASİ REKABETLER
2550 Okunma.
18 Şubat 2014
MENFAAT ÜZERİNE KURULAN ORTAKLIK
3590 Okunma.
05 Şubat 2014
SİYASETİN NABZI
2808 Okunma.
29 Ocak 2014
BASININ DİLİ
2667 Okunma.
13 Ocak 2014
KAF DAĞIN ARDI
2794 Okunma.
03 Ocak 2014
KIRIK TESTİDE SU KALMAZ
2761 Okunma.
Haber Yazılımı