Meslektaşlarının “ Dünya Veteriner Hekimler Günü” nü kutlayan Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Abdullah Açıkgöz,  Veteriner Hekimlerin zor şartlarda ve birçok sosyal haktan mahrum olarak görevlerini fedakârca ifa etmeye çalıştıklarını belirtti.

Açıkgöz, "Veteriner Hekimler ifa ettikleri hizmetler ve görevler itibarıyla hayvan, çevre ve halk sağlığının yanı sıra insanlığa önemli hizmetlerde bulunan bir meslek grubudur. Toplum ve insanlık için bu kadar önemli bir mesleği icra eden Veteriner Hekimleri maalesef gerek kamuda gerekse özel sektör nezdinde büyük bir hak kaybına uğramış ve haklı talepleri de bugüne kadar karşılanmamıştır. Bu hak kayıplarına, sahada meslektaşlarımıza yönelik şiddet eylemlerine rağmen mesleklerini fedakârca icra eden Veteriner Hekimi meslektaşlarımın gününü kutluyor insan ve meslek onuruna yakışır şartların bir an önce hayata geçirilmesini meslektaşlarımız adına talep ediyorum.” dedi.

Meslektaşlarının talebine ilişkin de açıklamada bulunan Açıkgöz, bu konuda çatı örgütleri olan Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin kamuoyuna açıkladığı talepleri sıralayarak şunları söyledi; Mesleki sorunlarımıza ve çözüm önerilerimize ilişkin Genel Merkezimiz tarafından yapılan açıklamanın arkasındayım ve Genel merkezimiz tarafından belirtilen taleplerimiz şu

·         1949 yılından beri her yıl için alınan iki aylık fiili hizmet zammı hakkı, 2006 yılında “Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır” gerekçesiyle ellerinden alınmıştır.

·         Veteriner hekimler sağlık sınıfında olmalarına rağmen 2018, 2022 ve 2023 yıllarında diğer sağlık mensuplarına emeklilikte ek ilave haklar verilirken kapsam dışı tutulmuşladır.

·         Benzer şekilde Tarım ve Orman Bakanlığında görev yapan teknik sınıfın Özel Hizmet Tazminatları arttırılırken Veteriner Hekimler teknik sınıf olmadıkları gerekçesiyle kapsam dışı bırakılmışlardır..

·         666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sağlık hizmetleri sınıfında yer alan uzmanlara 185 ile 200  arasında ek puan verilirken veteriner hekimlere 160 puan verilmesi ile de ayrı bir mağduriyete neden olunmuştur. Ayrıca kanunda uzman veteriner hekimlerden ise hiç söz edilmemektedir.

·         Yine teknik sınıflara verilen arazi tazminatı tüm mesaileri sahada geçen veteriner hekimlere verilmemektedir.

Tüm bu hak kayıpları sonucu, sağlık hizmeti sınıfındaki diğer mesleklerle veteriner hekimler arasında maaş uçurumu oluşmuş, 5 yıl eğitim alan veteriner hekimlerle Tarım ve Orman Bakanlığında beraber çalıştığı diğer meslek mensupları arasında da ciddi farklar oluşmuştur.

Kamu veteriner hekimleri için taleplerimiz şunlardır;

·         Fiili hizmet zammı ayrım olmadan bütün veteriner hekimleri kapsayacak şekilde , her yıl için en az iki aylık olmak üzere iade edilmelidir.

·         Emekli veteriner hekimlere her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme  yapılmalıdır.

·         Özel Hizmet Tazminatları ve ek ödemeler arttırılmalıdır.

·         Tarım ve Orman Bakanlığında çalışan veteriner hekim ve veteriner hekim kökenli şube müdürleri büyük proje tazminatından yaralanmalıdır.

·         Veteriner hekimlerin ek göstergesi  aldıkları eğitimle orantılı olarak arttırılmalıdır.

Mesleğimizin hemen her alanında benzer sorunlar yaşanmaktadır;

·         Cenevre veteriner hekimliği sözleşmesine aykırı olarak Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve bağlı birimleri reorganizasyon adı altında kapatılmış, mesleğimize ve hayvancılığa önemli bir darbe vurulmuştur. Zaman geçirilmeden doğrudan Bakana bağlı Veteriner  İşleri Genel Müdürlüğü yeniden açılmalıdır.

·         Plansız arttırılan fakültelerle eğitimde nitelik tartışılır hale gelmiş, her yıl mezun olan 3000’in üzerinde genç veteriner  istihdam sorunu yaşamaya başlamıştır.

·         Hiçbir uygulama dersi almadan iki yıllık uzaktan eğitim bölümlerinden mezun olanların veteriner fakültelerine geçiş yapması bilime aykırı olup, hayvan ve insan sağlığı açısından da risktir. 

·         Atanamayan binlerce genç meslektaşımızın umutları kırılmış, geleceklerini yurt dışında aramaya başlamışladır. Son iki yılda yurt dışına gitmek için başvuranların sayısı 20 kat artmıştır. İnsana yapılan yatırım boşa gitmiş, nitelikli beyinler ülkeyi terk etmeye başlamışlardır.

·         Serbest çalışan veteriner hekimler orantısız mevzuatın getirdiği ağır ceza ve baskılarla  hastalarına yeterli zaman ayıramaz, işlerini yapamaz hale getirilmişlerdir.

·         Belediyelerde çalışan veteriner hekimler, merkezi ve yerel idarecilerin inisiyatif almamaları nedeniyle hedef haline getirilmiş,  mobing, psikolojik ve fiziki şiddet altında çalışmak zorunda kalmışlardır.

·         Veteriner hekimler sağlıkta şiddet yasası kapsamı dışında tutulduğundan çalıştıkları her alanda şiddet girişimlerine  açık hale gelmişlerdir.

·         Gıda, ilaç ve diğer alanlarda çalışan veteriner hekimler yıllardır iş ve ücret güvencesi olmadan çalıştırılmaktadırlar.

·         Veteriner Fakültesi öğrencilerimiz, hekim yetiştiren diğer fakülte öğrencilerine sağlanan, intörnlük ve staj süreçlerindeki özlük haklarından mahrum bırakılmıştır” diyerek mesleki sorunlarının çözülmesini ve meslektaşlarının talep ettiği haklar konusunda adımlar atılmasını beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: GAPGündemi / İshak Polat