Hayâllerime, umutlarıma prangalar vuruldu
İtildim, ket çekildi murâdıma,  hep tehdîd edildim
Rûhuma can veren saatler, dakikalar soğuruldu
Zincirler vuruldu istidâdıma, hep tahdîd edildim
Ölüm mahkûmuydum; başımda akbabalar bekleştiler
Ve sırtlanlar, çakallar, vücûduma hücûma geçtiler
Mecâlsizdim, en çâresiz, savunmasız, beni seçtiler
Hasta, iş göremez olmuştum, yurdumdan tecrîd edildim
Başımda bulutlar, gök karanlık, yıldırımlar vuruyor
Ağaçlar kuruyor, taşlar yanıyor, rüzgâr kuduruyor
Çıplak, üşümüş ve aç bir gelecek karşımda duruyor!
Önüm-ardım ıssız, bu sessizlik kulağımı yoruyor
Ve yüreğim korkak ve gözlerim ıslak. Bak, sonuma bak!
Bu vehâmet içinde sonum gâliba ölüm olacak!

İmkânsız; alnımdan bu ateşi söküp attıramazlar
Bu nûrlu alın; Ziyâ'mın doğduğu yer, batıramazlar
Ümitliyim; karanlıkların sonunda ışıklar vardır
Geçecek bu kış, bu üşüten ayaz, önümüz bahardır
En çelimsiz zamanlarımda rüzgâra karşı duran ben
Kuşanmışım öç, zamanın îcâblarına uyduran ben
Beni kartal misâli yaratan Rabb'im bana her kuvveti
Verdin. Aç ve çıplak da olsam süründürmem asâleti
Bîçâre ben miyim, âvâre, inleyen? Kanatlanır
Yükselirim. Beni gören gökyüzünü yutuyor sanır 
Turlarım göğü yedi kez. Bilirim hangi çakaldı o
Hangi akbaba, beleşçi sırtlan, kanımdan kan aldı o
Fırtına olur saldırırım, cellâdı olurum onun
Bedelini öder bana, o gün oynadığı oyunun… 

Bu pençeler onun için sivrildiler. Onun için bu
Gözler keskindiler. Nereye saklanacak, kaybolur mu?
İninde yakalar boğarım. Uykusuz geceler ona,
Ürkek bekleyişler. Gölgem düşecek baksa hangi yana.
Sen, en çâresiz zamanımda fırsat kollayan! Evet, sen;
Son gülen ben; gazâbımı göreceksin ilelebet sen
Başında bulutlar, gök karanlık, yıldırımlar vuracak
Ağaçlar kuruyup, taşlar yanacak, rüzgâr kuduracak
Çıplak, üşümüş ve aç bir gelecek karşında duracak
Önün-ardın ıssız, bu sessizlik kulağını yoracak 
Ve yüreğin korkak ve gözlerin ıslak. Bak, sonuna bak!
Bu vehâmet içinde sonun muhakkak ölüm olacak!
İstersen mâzîme bak; beni herkes kahramân biliyor
EBEDÎ der: Hâlâ tanımadıysan atalarından sor…
(12.04.2024)