Rûhumu, kalbimi saran
Aşklar yalan, hîsler yalan
Usûlden keyfimi soran
Diller yalan, gözler yalan

Sevdiğim gökte buluttu
Toprağıma su, umuttu
Bir fırtına aldı yuttu
Bahâr yalan, yazlar yalan

Gelmedi, yine gelmedi
Gözyaşlarımı silmedi
Beklediğim yer kalmadı 
Yollar yalan, nazlar yalan 

Nefesimdi o, soluşum
Uçtu gitti gönül kuşum
Anladım artık yokmuşum
"Cânım" diyen sözler yalan

Düştü tahtım kimsesizim 
Garîp kaldım isimsizim
Çıkmaz âvâzım sessizim
"Varım" diyen izler yalan

Ya Azrâîl sorunca mı?
Toprak teni sarınca mı?
Ben Mevlâ'ya varınca mı?
Çizgi, desen, yüzler yalan

Gama bulanmışım gama
Kaç dert musallat cânıma
Gülersem gülüyor sanma
Pozlar yalan, hazlar yalan

Öldürdün beni âferin
Kûtla! Bu senin zaferin
Bedduâ etmem, ol serin
EBEDÎ der: Kozlar yalan
(08.04.2014)