ESAS NO : 2022/786 Esas

DAVALI : SAFA MAHMUD ELIHSAN

Batıkent Mah 8003 Sok Fg 10 No 5 Eyyübiye/ ŞANLIURFA
Davacı tarafından davalı SAFA MAHMUD ELIHSAN aleyhine dayalı olarak Velayet (Velayetin Değiştirilmesi) karar verilmesini talep etmiş olup yapılan davalıya ilanen tebliğe karar verilmiş olmakla, bu ilanın tebliğinden itibaren HMK 121,126,127,128,129,240 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı posta gideri ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize ibraz etmeniz gerektiği hususu ve dava dilekçesinin davalı SAFA MAHMUD ELIHSAN'e tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur."
Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri ve tanık listesini mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde belirttiğiniz delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur şerhi eklenmek suretiyle taraflara duruşma gününün ihtarına,
HMK'nun 318. maddesi gereği tarafların dilekçeleri ile birlikte, tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmelerine, ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerinde yer vermek zorunda olduklarına, davacının delillerinin toplanılması için gider avansının kullanılacağına, davalının gerekiyorsa tespit edilen gider avansını yatırması gerektiğine,
Dilekçelerin tamamlanmasından sonra, HMK 320/1 maddesine göre, karar vermeye yeterli olması halinde dosya üzerinden karar verilmesine, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi halinde duruşma gününün HMK'nun 320 maddesi gereği taraflara bildirilmesine
"Tensip zaptının davalı SAFA MAHMUD ELIHSAN'a tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur."
Duruşma Günü: 03/07/2024 günü saat: 09:55 'de Belirlenen gün ve saatte ön inceleme duruşması için mahkememizde hazır bulunmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve sulh için gerekli hazırlığı yapmanız gerektiği hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02023182