Şanlıurfa Makine Mühendisleri Topluluğu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şehrin birçok sorununun bulunduğu, belediye başkan adaylarından bu sorunlara yönelik gerçekçi çözümler sunmaları gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Urfa'nın, vizyonsuzluk, yanlış teknik belediyecilik, yanlış sosyal belediyecilik, yanlış şehirleşme, alt yapı sorunları, temiz su, gecekondu, konut, ulaşım, mülteciler, sokak hayvanları gibi sorunları olduğu vurgulandı.

Bu sorunların çözümünün sürdürebilir ve dirençli şehir stratejisi ile olabileceği belirtilen açıklamada, "Sürdürülebilir ve dirençli şehirler, çevresel, doğal afetler, iklim değişikliği, ekonomik ve sosyal faktörleri dengeli bir şekilde ele alan, kaynakları etkili bir şekilde yöneten ve toplumun ihtiyaçlarına uygun bir şekilde planlanan kentsel yaşam alanlarıdır. Bu hedef çerçevesinde yaşam alanlarını ilgilendiren bazı alt kriterler: Güvenli ve erişilebilir konutlar sağlama, gecekonduların dönüştürülmesi, toplu taşımacılık yatırımları, kamuya açık yeşil alanlar oluşturma, düzenli kentsel planlama, katılımcı ve kapsayıcı kentsel yönetim, kentlerdeki olumsuz çevre etkilerinin azaltılması ve kültürel ve doğal mirasın korunması olarak belirtildi.

Kentin sorunları aşağıdaki başlıklar halinde şu şekilde sıralandı:

Yeşil Altyapı ve Çevresel Sürdürülebilirlik

Açık alanlar, parklar, yeşil kuşaklar ve biyoçeşitliliğin korunması, sürdürülebilir su yönetimi ve su tasarrufu önlemleri, temiz enerji kullanımı ve enerji verimliliği uygulamaları, atık yönetimi ve geri dönüşüm programları, altyapının dayanıklılığını artırmak için güçlendirme çalışmaları, su, enerji ve ulaşım sistemlerinin daha dayanıklı ve esnek olması.

Ulaşım ve Altyapı

Toplu taşıma sistemleri ve bisiklet yolları gibi çevre dostu ulaşım alternatiflerinin teşvik edilmesi, akıllı trafik yönetimi ve ulaşım planlaması, enerji verimli altyapı projeleri.

Sosyal Sürdürülebilirlik

Eğitim, sağlık, kültür ve rekreasyon hizmetlerine erişimi artırmak, sosyal konut politikaları ve adil kentsel gelişim, sosyal adaletin desteklenmesi.

Ekonomik Sürdürülebilirlik

Yerel işletmelerin desteklenmesi ve yerel ekonominin güçlendirilmesi, kırsal kalkınma projelerine öncelik etmek, kooperatiflerin gelişmesini sağlamak, inovasyon ve girişimciliği teşvik eden ekonomik politikalar, çeşitlendirilmiş ekonomik yapının güçlendirilmesi.

Katılımcılık ve Şeffaflık

Halkın şehir planlaması ve karar alma süreçlerine etkin katılımı, şeffaf yönetim ve bilgi paylaşımı, toplumun kriz yönetim süreçlerine aktif katılımı, farklı toplulukların ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak için çeşitlilik ve sosyal uyumun teşvik edilmesi, şehir sakinlerinin şehir yönetimine katılımını artırmak için teknoloji kullanımı.

Risk Yönetimi ve Dayanıklılık

İklim değişikliği ve doğal afetlere karşı dayanıklılık stratejileri, halkın afetlere ve acil durumlara karşı bilinçlendirilmesi, acil durum planları ve kriz yönetimi, eğitim programları ve tatbikatlar düzenlenmesi, acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, kriz durumlarında sosyal destek ve yardım programlarının etkin bir şekilde uygulanması.

Teknolojik İnovasyon

Start Up ve Girişimci Destekleri, akıllı şehir teknolojilerinin kullanımı · dijital hizmetler ve şehir içi mobil uygulamalar, acil durum yönetimi için yenilikçi çözümlerin araştırılması ve uygulanması, elektronik hükümet uygulamaları: Online hizmetler, e-belediyecilik, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere yönelik dijital çözümler.

Kaynak: GAPGündemi /Faruk Deveci