Ne bir gün yarama merhemim oldu         

Ne bir gün derdime dermânım oldu         
Şu vefâsız yârdan ölem, ne hayır gördüm?         

Yan bakışın beni sana bağladı              
Boş olan göğsümü sevdân dağladı
Öksüz murâdım, bak yetim şu gönül yurdum

Geçti her günüm âhlarla yaslarla
Sabâhlara kadar gözde yaşlarla
Feleğe dert yandım, ondan hep seni sordum

O yâr beni çoktan unutmuş gitmiş
Bir kâdir bilmeze rûhunu satmış
Mevlâ'ya eyledim niyâz, diledim yardım

Bir köşede bitkin düşer kalırsam
Dayanamaz kederimden ölürsem
EBEDÎ der: Bil ki cânı ben sana verdim  
(11.07.2008)