(Abuzer dayıma…)
Vakta ki bugün cehâletin tam ortasındayım;
"Câhil, âlim, ayrılın!" dense, yarın olsa sayım
Sîgaya çekilsem,  diyebilir miyim hastayım?
"Okuman gerek, ille de okuman!" derdi, dayım

Bilgiler yüklendikçe zihnime şekil alırım
İfâdem kuvvetlenir, ona göre olur tavrım
Hep ilerlemem gerek; yerimde nasıl kalırım?
"Okuman gerek, ille de okuman!" derdi, dayım

Bugün insânlığın hâli işte göz önündedir;
Karâmsâr. Yârîn daha kara, gözü dünündedir
Okurdu; bilse ki bu bilgisizlik yüzündendir
"Okuman gerek, ille de okuman!" derdi, dayım

Cemiyetin bir yerinde kendine bir mesken tut
Bâyîndîr et sâhanı, bir konfor, düzen ver, oturt
Kendini düzelt ki düzelsin toplum, düzelsin yurt
"Okuman gerek, ille de okuman!" derdi, dayım

Abes ve çirkin, te'sîr etmemeli hâfızaya
Mâkûl olmalı akıl, rûh hep temiz, kalpte hayâ
Kerem ederek hepsini koymalıdır ortaya
"Okuman gerek, ille de okuman!" derdi, dayım

"Oku! Pasif direnişte, aktif direnişte bu
Sana güç verecek, merhale katacak işte bu
Bileceksin hakîkati, yıkılacak kör tabu."
EBEDÎ der: "Okuman gerek ille!" derdi, dayım.
(01.07.2024)