(Ragıp Bey'e…)

Göstererek bilginin kaynağına giden yolu
"İşte, şudur kapıları; Çal!" Diyen, siz oldunuz
"Tecrübe; yaşamak san'âtıdır, derin, korkulu
Birleşmeli bu ikisi; Dal!" Diyen, siz oldunuz

"Gör, işit, kokla, tat ve dokun" dediniz. Hem sonra:
"Akıl, şuûr niçin var? İnsan muhtaç hep bunlara
Hakîkat özünü anlamaya gelince sıra
Terkip yap, hepsinden biraz al!" Diyen, siz oldunuz

Allah'ın yarattığı en mükemmel varlık; insân
Hep insân tarafınızı gördüm; konuştu lisan
Tavır, üslûp, bakış bu yönde, değişmedi bir ân
"Bul mertebeni, orada kal!" Diyen, siz oldunuz

Her fırsatta saygıyı, sevgiyi ve nezâketi
Yansıtan siz. Örnek insan, mâkûl her hareketi
Gördüm; mizâcı pâk karâkteri, dik şahsiyeti
"Edilmemeli bunlar ihlâl!" Diyen, siz oldunuz

Yeryüzünde 'melek' diye sizi göstermelidir
Niyâzım; bir alçaklık tesâdüf etmemelidir 
"Yükselmek için Hâkk'a tevâzu' göstermelidir"
EBEDÎ der: "Eğil, bul iclâl" Diyen, siz oldunuz
    (21.06.2024)