Yaşamak mı istiyorsun? Padişahım çok yaşa diyeceksin! Geçim / maişet mi istiyorsun? Padişahım çok yaşa diyeceksin! Bir yerlere gelmek ve emeğinin karşılığını almak mı istiyorsun? Padişahım çok yaşa diyeceksin! Hışma uğramamak ve hapse girmemek mi istiyorsun? Padişahım çok yaşa diyeceksin! 

Hep öveceksin, hep öveceksin, haa, o da yetmez; padişahın karşıtlarına ve karşı olduklarına da hep söveceksin! Kraldan çok öyle bir kralcı, padişahtan çok öyle bir padişahçı olacaksın ki kral / padişah bile senin bu şahsiyetsizliğine şaşırıp kalacak! 

Allah'ın Allahlığı semaya / gökyüzüne itilmiş ve sıkıştırılmış durumda, arş / yeryüzü ise ilahlarla dolu! Evet, yerküremiz ilahlarla, kendini ilah yerine koyanlarla, kendini ilah gibi muktedir görenlerle dolu! Yoksa siz, sadece geçmiş dönemlerde yaşayan Firavunların mı ilahlık dava ettiğini  ve artık ilahlık dava eden kimse kalmadığını mı sananlardansınız?     

Hele bir bakın etrafınıza / dünyaya; Allah'tan korktuğunuz kadar ve hatta be hatta Allah'tan bile daha çok korktuğunuz ne kadar da çok ilah var! İşte bu ilahların da kendilerine itaat edenlere bahşettikleri dünyevi Cennetleri ve kendilerine isyan edenleri attıkları dünyevi Cehennemleri var! 

Yaşamak mı istiyorsunuz? Bu ilahlara itaat edeceksiniz! Geçim / maişet mi istiyorsunuz? Bu ilahları methedeceksiniz! Bir yerlere gelmek ve emeğinizin karşılığını almak mı istiyorsunuz? Bu ilahların ayağını öpeceksiniz! Hışma uğramamak ve hapse girmemek mi istiyorsunuz? Bu ilahları kesinlikle ve zinhar eleştirmeyeceksiniz!

La ilah, illa Allah!