TÜİK’in açıkladığı 2022 yılına ilişkin "il bazında gayrisafi yurt içi hasıla" verilerine göre kişi başına düşen gelirin en yüksek olduğu il Kocaeli olurken, gayrisafi yurt içi hasıladan en fazla pay alan il ise İstanbul oldu. 2022'de İstanbul 4 trilyon 564 milyar 280 milyon lirayla en yüksek GSYH'ye ulaşırken toplam hasıladan yüzde 30,4 pay aldı. Bu ili 1 trilyon 329 milyar 810 milyon lira ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 972 milyar 238 milyon lira ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi. GSYH'den en yüksek payı alan ilk 5 il, 2022'de toplam hasılanın yüzde 53,9'unu oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan İl düzeyinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla hesaplarında son 3 sırada 11 milyar 288 milyon lira ile Tunceli, 10 milyar 539 milyon lira ile Ardahan ve 8 milyar 287 milyon lira ile Bayburt yer aldı. İl düzeyinde kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla hesaplamalarında, 64 bin 416 lira ile Şanlıurfa sondan üçüncü, 55 bin 296 lira ile Ağrı sondan ikinci ve 54 bin 272 lira ile Van sondan birinci sırada yer aldı. Kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2022'de 14 il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: GAPGündemi