ESAS NO : 2013/24 Esas

KARAR NO : 2022/18
MİRASÇI : Eda FETTAHLI
Mahkememizden verilen 09/03/2022 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile ;
Bir kısım davacıların ve müdahillerin davalarının kabulüne,Dava konusu Şanlıurfa, Siverek, Gürakar Köyü 27 ve 28 parsel sayılı taşınmazların komisyon tespitinin iptaline,27 parselin tamamının 207.000,00 m2 olarak Hüseyin Kılıç, 38.000,00m2, Mehmet Çaylar,25.100,00m2, Abdulkerim Ay, 27.600,00 m2, Hamit Yabış,23.200,00 m2, Mehmet Eyyüp Ay, 28.800,00 m2, Hacı Kapçak,14.700,00 m2, Mehmet Kapçak, 15.100,00 m2, Mehmet Ay, 16.500,00 m2 ve Mehmet Ali Ay 18.000,00 m2 sinin tapuya kayıt ve tesciline,28 parselin tamamının 514.375,00 m2 olarak Hasan Çaylar ,47.200,00 m2, Ahmet Küçükçay,17.600,00 m2, Mustafa Küçükçay,14.400,00 m2+29.200,00 m2, İbrahim Kaya,11.000,00 m2, Halil Bağdaş, 42.600,00 m2, Hemi Bağdaş,17.000,00m2, Eyyüp Bağdaş, 17.000,00 m2+6300,00 m2, Abdulvahap Bağdaş,16.300,00 m2 + 7.400,00 m2, Ölü Hüseyin Ay mirasçıları, adlarına 48.800,00 m2, Mustafa Yılmaz, 11.500,00 m2, Naif Yılmaz 7.500,00 m2, Sinan Kaya, 27.500,00 m2, Üzir Kaya, 11.300,00 m2, Mehmet Ali Ay, 37.400,00 m2, Mehmet Yılmaz, 23.300,00 m2, Davut Kaya, 26.500,00 m2, Seydo Gümüş, 19.000,00 m2, Hüseyin Girgin, 10.000,00 m2, Hikmet Yol, 9.075,00 m2, Metin Yeşiltaş, 14.300,00 m2, Garip Güç, 23.000,00 m2, Mehmet Uzundal , 2.800,00 m2 ve 16.400,00 m2 lik boş alanın da Hazine adına kayıt ve tesciline
Diğer müdahil ve davacıların taleplerinin reddine,
15/10/2021 havale tarihli fen bilirkişi raporu ve eklerinin kararın eki sayılmasına, Karara karşı iki haftalık yasal süre içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesine sunulmak üzere mahkememize verilecek dilekçe ile istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar verilmiş olup,
İlgiliye ilanen tebliğ olunur. 13/03/2024

#ilangovtr Basın No ILN02002371