İlan Numarası : 20231115-IHB-135011

VERGİ/CEZA İHBARNAMESİ İLAN LİSTESİ

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Şehitlik Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan
tarihinden itibaren bir ay içerisinde Şehitlik Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı
resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ
yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Sıra No

Vergi No

Ad Soyad / Unvan

İhbarname Fiş No

Vergi Dönemi

Ana V.Kodu

Vergi Kodu

Vergi Tutarı

Ceza V.Kodu

Ceza Tutarı

Adres

3840511804

99745670456

ABDEV FAHLU

2023100613Qxu0000001

'201801-201812

0001

0001

43.676,15

3080

43.676,15

DEVTEYŞTİ MAH. 2220 SK. 4 2 HALİLİYE ŞANLIURFA

#ilangovtr Basın No ILN01933757