Şanlıurfa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Hakkınızda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 16/09/2022 tarih ve 2022/111986 soruşturma sayılı kararında TCK’nın 191/3 maddesi uyarınca takdiren 1 yıl süre ile denetimli serbestlik ve tedavi tedbirinin uygulanmasına karar verilmiş olup bu tebligatın size tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 (On) gün içerisinde aşağıda açık adresi yazılı bulunan müdürlüğümüze resmi kimlik belgeniz ile müracaat etmeniz gerekmektedir. Tebliğe rağmen belirlenen süre içerisinde müdürlüğümüze müracaat etmemeniz halinde dosya kaydı kapatılacağı ilanen tebliğ olunur.

S.No

Dosya No

Savcılık No

Adı Soyadı

Tedbir

1

2023/2633 DS

İzmir
CBS2022/111986

Abdurrahman
BEREKET YKN:
99811668806

Denetimli
Serbestlik ve
Tedavi tedbiri

Müracaat adresi: Şanlıurfa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Paşabağı mah. Zafer Cad. No:13Kat:6 Haliliye/Şanlıurfa Tlf: 0414 316 99 69

#ilangovtr Basın No ILN02058076