Yazı Detayı
15 Nisan 2019 - Pazartesi 09:33 Bu yazı 1655 kez okundu
 
İMANDAN SINIF GEÇMEDİKÇE AMELE SIRA GELMEZ
Salih BİRİNCİ
medyen34@hotmail.com
 
 

1. Hakikat Evrenseldir. Bozulmamış Fıtrat Hakikate Doğru Açılan Sonsuz Bir Kapının Girişi Mes'abesindedir. Fıtrat, Allahın (cc) İnsan oğlunun Benliğine Bahşettiği Katıksız Bir Mücevherdir. Fıtrat Küllendiği Zaman, Aklı Selim Devreden Çıkar. Akl-ı Selim'den Yoksun Bir Düşünce, Temelsiz Bir Binaya Benzer. Kuranda Sık Sık Geçen Küffar-Küfür Kelimelerini Müfessirler Şöyle Yorumlamışlardır. "Küfür" kelimesinin Manası: Bir şeyin üstünü örtmektir. Çiftçilerede Tohumu Toprağın altına gömüp Toprakla Örttükleri için" Küffar" Denilir. Doğuştan Gelen Fıtri temayülün aksine Hareket etmek te Hakikatın Üzerini Örtmektir. 
Hakikat örtüldüğünde Küfre gebe Kalır ve Küfür Meydana Gelir. Hak ile Batılın Savaşı Kıyamete Kadar Sürecek.  Mühim olan Safımızı Belli etmek. # Hakikat'in Kainat Vechesine Bakan Tarafı, Varlığın Bi Zatihi Kendisidir. İnsana Taalluk eden Tarafı'da Yaratılış Gayesine Göre Bir Hayat Yaşamaktır. Kainattaki Varlığın Temeli İlahi Cezbenin Bir yansımasıdır. " Bilinmeyi Murad Ettim Varlığı Yarattım" Muradi ilahisinde ki Sırdır. İnsanlığın Hikâyesi Cennete Başlıyor... Orada da Yasak var. Dilediğini yap, ye- iç Amma Şu Yasak Ağaca Yaklaşma! Yoksa Zalimlerden Olursun.. Fıtratında Taşıdığı Ebedi Yaşama Arzusuna yenik Düşen Adem, En Zayıf Noktadan Saldırıya Uğruyor. Eğer Şu Ağaçtan yersen, Ebedi "Bir Devlet" elde edersin Diyen Şeytanın Telkini Devreye Giriyor.. Hâlbuki Ebedilik=Sonsuzluk Sadece Cenabı Hakkın Sıfatıdır.  İnsan, Hem İsyanla Mücehhez, Hem Nisyan ile Yani Unutkanlıkla. Çabuk Unutuyor. Cennetten Sürülme maceramız Cenabı Hakkın " İhlal Sınırını Aşmamızdan Ötürüdür. Darul İmtihanda da Bu Yasaklar Silsilesi Devam ediyor. Sakın bu Ağaca Yaklaşma Yoksa Zalimlerden Olursun Tehdidi İnsanlık Serüveni Devam Ettikçe Bir Uyarı Niteliğini Taşıyacak.  Bu arada Son Zamanlarda Politicikaların, Entelektüellerin, Köşe yazarlarının, Dilinden Düşürmediği " Türkiye'nin BEKA meselesi " Dedikleri Bir Kelime Var. Eminimki Bu kelimeyi Kullananlar Manasını da bilmiyorlar. "Beka" Bakilik Allahın Sıfatıdır. Türkçede ki Karşılığı Sonsuzluktur. Fani olan, Sonradan yaratılan Hiç bir şey'e Eşyaya ve Maddeye, Bu sıfat izafe edilemez. Yaratmak Kelimesi de Çok Kullanılıyor. "Problem yaratmak"  "sıkıntı yaratmak" vs. "YARATMAK" kelimesi, Sonradan Varlığı Söz Konusu Olan Eşya için Kullanılmaz...

   HAKİKAT VAHİY'DİR 
Hz.Adem (as)'dan  Son peygamber Hz. Muhammed (sav)'e kadar Bütün peygamberler, Hakikat Zincirinin Halkaları durumundadır. Allah (c.c) İnsanlığa Kendilerine Hak ile batılı, Doğruyu ile Eğriyi Göstermeleri için, Yeryüzüne peygamberler Gönderdi. Peygamberler İnsanlara Kessin ve Doğru Bilgilerle geldiler. Bu Bilgi Vahy'di Yani Allah Bilgisi. Bütün Peygamberlerin Ortak mesajı, İnsanları Tek Olan Allah'a Onun Varlığına ve Birliğine İnanmaya,  Vaz Edilen İnanç Esasları Doğrultusunda Yaşamaya Çağırmak Noktasında Buluşuyordu. Sonra bu Hakikatler Çevresinde Vaaz edilen Bilgiler ışığında İnsanların Allah- Kainat ve Ahiret Tasavvuru oluşmaya başladı. Kimisi Sınırlı Aklına Sınırsız bir Yorumlama Hakkı tanıyıp, haddini aştı. Küstah durumuna Düştü. Kimisi Teslim oldu. Teslim olanlara Müslüman denildi. Dinler Tarihine dönüp baktığımız da Filozoflar, İnsanı, kainatı, varlığı yorumlamak için Kafa parçalamışlar. Ama Yorumlanan bilgiler Vahiy olgusundan fersah fersah uzak olduğu için, Yorumlar Nakıs kalmıştır. 
Hakikati yansıtmamıştır. Mesela; Kur'anda Beyan edilen " Yerde ve Gökte Ne varsa Hepsi Hamd ile Allahı Tesbih eder" Ayetine Binaen, Kainattaki Bütün Canlı-Cansız. Zerreden- Küreye Atomlar Moleküller Çicek böcek ateş insan cin hayvan Gayri iradi bir şekilde Cenabı hakkı Tesbih eder. Yüceltir. İnsanlık tarihine Dönüp baktığımızda Kainat ve Varlıkla ilgili Hiç bir filozofun Yorumu Bu Gerçeğin Kıyısından Dahi geçmemiştir. Yanılgı Noktası'da Sınırlı olan Akla Sınırsız Selahiyet Hakkı tanımaktan ileri Gelmektedir...

İMANDAN SINIF GEÇMEDİKÇE
AMELE SIRA GELMEZ
İslam'da İman üssül Esastır. İman Allah cc Hak dediğine Hak, Batıl Dediğine Batıl Demektir. Küfür Hakkı Yalanlayıp örtmektir. Cenabı hakkın Hak dediğine Batıl, Batıl dediğine Hak demek üssül küfürdür. Hakikatle Bütünleşmeyen Bütün faziletli Erdemler de Sınırlıdır. Büyüsünü Hemen kaybeder. Kalıcılığı Söz Konusu olmayıp Arkasında İz'de Bırakmaz. Bu tıpkı İman etmeden İyilik yapmaya benzer. İslam'a göre;  Ehli iman olmayan birinin iyilik Namına işlediği Ameller Ahirette onu Ebedi azaptan Kurtaramaz. Ancak Hiç iyilik İşlememiş Bir Ehli küfre nazaran Cehhenemdeki azabı daha hafif olur. Veya Bu dünyada Hizmet ve iyiliğinin karşılığını Görür. Yani İnsanlığa birçok hizmet veren kâfirlerin iyi işleri, keşifleri, nazarı itibara alınmadan Çöpe mi Atılacak? Hayır! Dünyada Ve Ahirette elbette Karşılığı olacak. Fakat Kâfirlerin iyi işleri, ne kadar çok olursa olsun, onları Cehennemden kurtaramayacak Yalnız azap Bakımından Müsavi olmayacaklardır. Resulullah efendimiz, kâfirlerin, dünyada yaptığı iyilikler, onları Cehennemin ebedi azabından kurtarmayacağını; ama zalim bir kâfire Nazaran azabı daha az hmesine sebep olacağını bildirip, şu mealdeki âyeti okudu: (Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun.) [Mümin 46] (Hâkim) Firavun gibi ilahlık davası güdüp yeni doğan masum çocukları kesen bir zalimle, yada Bugün Ortadoğuyu Ve Dünyanın muhtelif bölgelerini Dünyevi Çıkarları için Kan Gölüne Çevirip, Cehenneme çeviren,  Mazlumların Göz yaşları üzerinden bir medeniyet inşa etme Çabasına Giren Modern Çağdaş Firavunlar ile kendisinden başka hiç kimseye zararı olmamış, Çiçek seven, Böcek Seven, topluma çeşitli hizmetler veren bir Ehli-küfrün durumu aynı değildir..  Ayrıca Kur'ân'ın Muhtevasına Baktığımız da Her Yönetici Firavunlar Aynı Durumdadırlar. Aralarındaki Fark Yalnızca Zaman ve mekan Farklılığı Vardır. Musa (as) Zamanındaki Firavun Şimdiki Firavunlardan Daha Çok Vicdan Ve Merhamet Sahibi Olduğunu Görmekteyiz. Çünkü O Zamanın Firavunu, Bir Ülkeyi Yok Etmiyor Bu kadar Zulüm Etmiyordu.
Ayrıca Musa (as) Zamanındaki firavun münafıklık yapmıyor, Kafirliğini İnkarcılığını Apaçık Gösteriyordu.
Günümüzdeki Firavunlar, Dünyaya Demokrasi Götürüyoruz Diye " Demokrasi Maskesine Sığınarak" Koca Bir Dünyayı Cehennem yuvasına Çevirmiş, En Şiddetli Konvansiyonel Silahlarla Ülkeleri, Milletleri Katledip Yok etmektedirler. 
O Halde. 
Her tabakadaki kâfirlerin de azabı farklıdır. Aynı tabakada olan Cömert bir kâfir ile Zalim bir kâfirin azabı aynı değildir. Her kâfir, zulmünün derecesine göre farklı azap görür. Yerleri aynı olmasına rağmen azapları farklı olur. Zalim kâfir, diğer kâfirlere göre Daha Şiddetli azaba uğratılır. ' Kısacası ; İslamda imandan sınıf geçilmedikçe iyiliğe verilen Ödül Sınırlıdır ve Ahirette gerçek manada bir kıymet ifade etmez. Bu Tıpkı Başında Bir değer ifade etmeyen SIFIR RAKAMI Gibidir. Milyonlarca Sıfırı yanyana Koysanızda Hiç bir kıymet/değer ifade etmeyecektir. Ama O sıfırların Başına Değer ifade eden herhangi bir Sayı Koyarsanız Hiç bir değer ifade etmeyen Sıfırlar Bir anda Milyarlar Kıymetine Biner. Akla Hayale Sığmayacak Derecede Değer kazanır. İyilik te İman temelinin üzerine bina edilmedikçe Hiç bir değer ifade etmez...

CENNET'TE 7 TABAKA OLDUĞU GİBİ,  CEHENNEM DE 7 TABAKADIR.
Cennet nimetleri de böyledir. Derecesi yüksek olan daha çok faydalanır. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Dünyada İslamiyet'in yalnız suretine kavuşanlar, Cennetin de yalnız suretine kavuşacaklar, yalnız onun zevkini, tadını alacaklardır. Dünyada İslamiyet'in hakikatine kavuşanlar, Cennetin de hakikatine kavuşacaklardır. 
Cennetin yalnız suretine ve yalnız hakikatine kavuşanlar, aynı nimetlerden mesela aynı meyvesinden yedikleri halde, farklı lezzet duyacaklardır....

 
Etiketler: İMANDAN, SINIF, GEÇMEDİKÇE, , AMELE, SIRA, GELMEZ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
30 Eylül 2021
DECCALİN EŞEĞİ YAHUDİ LOBİLERİ
509 Okunma.
30 Eylül 2020
NEDEN GERİDEYİZ?
2491 Okunma.
19 Eylül 2020
KUR’AN ÖLÜLERE OKUNAN BİR MEZARLIK KİTAB’I DEĞİLDİR
875 Okunma.
11 Eylül 2020
SORGULAYICI DİN ANLAYIŞINDAN YARGILAYICI DİN ANLAYIŞINA MI?
954 Okunma.
25 Nisan 2020
KOMPLO TEORİLERİ GERÇEK Mİ OLUYOR?
2448 Okunma.
10 Ocak 2020
YARIM ASIRLIK BİR ASTRONOMİ ÂLİMİNİN İMAN YOLCULUĞU (JAMES JEAN)
2528 Okunma.
31 Aralık 2019
ÇİÇEK KRALİÇESİ MELEK EL-TAHA
1136 Okunma.
25 Aralık 2019
BALIKLIGÖL KUTSAL MI?
1564 Okunma.
23 Aralık 2019
İSLAM’DA VE YAHUDİLİK’TE MİLLİYETÇİLİK TASAVVURU
1489 Okunma.
28 Kasım 2019
GİDİŞAT NEREYE?
1211 Okunma.
21 Kasım 2019
KURRA MOLLA ALİ BAYAR
2417 Okunma.
14 Kasım 2019
EYYÜBİYE CADDESİNİN TRAFİK SORUNU ARTIK ÇÖZÜLMELİ
1239 Okunma.
08 Kasım 2019
DÜŞÜNMEK ÖLDÜRÜR BENİ
1642 Okunma.
26 Ekim 2019
NESNEL ÇUKUR’A GÖMÜLEN RUH’UN IZDIRABI
1387 Okunma.
11 Ekim 2019
İSLAM BARIŞ VE KITAL
1332 Okunma.
22 Temmuz 2019
BALIKLIGÖL CİDDİ BİR DÖNÜŞÜME GEBE OLABİLİR
2046 Okunma.
20 Temmuz 2019
BALIKLIGÖL ÇEVRESİNDEKİ MÜZİK EVLERİ YAKIŞMIYOR
1247 Okunma.
17 Temmuz 2019
FİLİSTİN'İ PARAYLA SATIN ALAMAZSINIZ EY ŞER İTTİFAKI
1102 Okunma.
15 Temmuz 2019
“SAVAŞ SUÇLUSU” RADOVAN KARACİÇ’E MÜEBBET HAPİS
1247 Okunma.
04 Temmuz 2019
DÜNYA MAZLUMLARININ UMUDU ANADOLU İNSANI
1223 Okunma.
29 Haziran 2019
SU ORUCU KANSERLİ HÜCRELERİ ÖLDÜRÜYOR
19159 Okunma.
20 Haziran 2019
SU ORUCU VE OTOFAJİ -3
4405 Okunma.
29 Mayıs 2019
ŞİFA ORUCU- 2
5060 Okunma.
23 Mayıs 2019
DERMANIN ŞAH’I AÇLIK - 1
1739 Okunma.
19 Nisan 2019
ZAMANIN DEĞİŞMESİYLE AHKÂMI İSLAMİYE DEĞİŞİR Mİ? İSLAM HUKUKU ÜZERİNE
1693 Okunma.
Haber Yazılımı