Yazı Detayı
13 Ocak 2021 - Çarşamba 10:33 Bu yazı 842 kez okundu
 
SAĞLIK TURİZMİ VE KALKINMA- 2
Serhat HIŞIRLI
hawk_ayi@outlook.com
 
 

Uluslararası ticarette hizmet sektörü, turizm sektörünün gelişmesiyle beraber sağlık turizmi de hızla gelişmekte ve ilerlemektedir. Sektör hem fiili hem potansiyel olarak önemli fırsatlar barındırmaktadır. 

Uluslararası ticarete konu olan hizmet sektörleri hizmet ticaretine konu olan sektörler listesi, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen sektörel sınıflandırma kitabı esas alınarak dünya ticaret örgütü sekretaryası tarafından hazırlanan MTN.GNS./W/120 sayılı belge ile üye ülkelerin bilgilerine sunulmuştur. Söz konusu belgede yer alan sektörler/alt sektörler incelendiğinde sağlık 'Tibbi ve Diş Hekimliği Hizmetleri' olarak 'Mesleki hizmetler' ana başlığının altında listelenmiştir.  (Saturk,2020)

İletişim imkânlarının çok gelişmesi, özellikle internet ağının tüm dünyada çok etkili iletişime izin vermesi ve küreselleşme süreciyle birlikte, kültürler hızla birbirine yakınlaşmakta bu yakınlaşma tarih boyunca çok önemli olan ticaret ilişkileri ağını yoğunlaştırmakta ve dünya ticaret hacmini artırmaktadır. 

Turizmde sektörler içerisinde bu ortaya çıkan durumdan en fazla etkilenen ve gelişen, ilerleyen bir sektör olarak dünya toplam ticaret, üretim pazarında payını artırmaktadır. Sektör içinde hızlı büyüyen alt sektörlerden biride sağlık hizmetleridir ve bu artışın devam etmesi beklenmektedir.

Sağlık harcamaları ve kalkınma arasında yapılan çalışmalarda ciddi korelasyon tespit edilmiştir.

Ekonomik gelişmenin önemli bileşenlerinden olan bireylerin beden ve ruh sağlığının beklentiler doğrultusunda bulunması ekonomik faaliyetlerde motivasyon boyutunu artırmakta ve verimlilik seviyelerini yükseltmektedir. 

Ayrıca sağlıklı bireylerin varlığı sağlık kurumlarında yoğunluk katsayısının düşmesine ve gerek özel kesimde gerekse kamudaki kaynakların daha etkin şekilde başka alanlarda kullanılmasına vesile olabilmektedir. Öte yandan sağlık düzeyindeki iyileşmeler toplumda sosyal sorunların minimize edilmesine de katkı sunmaktadır. Bu doğrultuda sağlık sektöründe koruyucu ve tedavi hizmetlerinin etkinliği ülkelerin sosyo-ekonomik gelişme süreçlerine katalizör etkisi yapmaktadır (Sever, 2019)

 
Etiketler: SAĞLIK, TURİZMİ, , VE, KALKINMA-, 2,
Yorumlar
Haber Yazılımı