Şanlıurfa – Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, Prof. Dr. Ali Fuat Tarı ve Arş. Gör. Sabri Akın, GAPTAEM Müdürlüğü’nün Talat Demirören Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne teknik gezi düzenledi.

Gezi kapsamında, hocalar farklı tarımsal uygulamaları ve üretim desenlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Gezi sırasında, modern tarım teknikleri, sulama yöntemleri ve verim artırıcı uygulamalar hakkında detaylı bilgiler verildi.

Teknik gezinin, hem akademik çalışmalar hem de öğrencilere yönelik eğitim materyallerinin zenginleştirilmesi açısından büyük katkı sağlayacağı belirtildi.

Bölgedeki tarımsal üretim, ülke ekonomisi ve gıda güvenliği açısından hayati öneme sahip olduğundan, bu tür incelemeler önem arz ediyor.

Prof. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, teknik gezinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu tür geziler, tarım sektöründe yeniliklerin ve en iyi uygulamaların anlaşılması açısından son derece önemlidir. Özellikle bölgemiz gibi tarıma dayalı ekonomilerde, ziraat mühendisliği mesleği, sürdürülebilir tarım uygulamalarının geliştirilmesi ve doğal kaynakların etkin kullanımı açısından kritik bir rol oynar. Öğrencilerimize ve araştırmacılarımıza uygulamalı bilgi aktarımı yapabilmemiz için bu tür fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: GAPGündemi