SORU: Avukatım, dava açmak masraflı mıdır? 

CEVAP: Ne masrafsız ki, WC'ye gitmek bile 10 TL iken, dava açmak mı masrafsız olacak ama şurada şunu ayırt etmek lazım: Ceza davalarının masrafı devletçe ödenirken, hukuk davalarında tüm dava masraflarını davacı ve davalı taraflar öderler… Hukuk mahkemelerinde dava açacak iseniz öncelikle devlet sizden bir dava açma / başvuru harcı alır, sonrasında ise davanızın türü ve gereğine göre masraf adı altında (tanık, keşif, bilirkişi, tebligat giderleri vs.) gider avansını sizden talep eder. Masraf / harç yatırmaz iseniz davanız açılmaz ve işleme konmaz.  

Dava açmak ve hakkın peşine düşmek bir anayasal ve de insani haktır lakin kabul etmek lazım ki pek de ucuz değildir dava açmak ama şu da var ki ceza mahkemelerindeki CMK hizmeti ile devlet, sanıklara ve mağdurlara ücretsiz avukatlık hizmeti sunarak herkesin avukata erişim hakkını sağladığı gibi; ADLİ YARDIM ile de hukuk mahkemelerinde davası olanların gerek dava masraflarından muafiyetlerini gerekse de ücretsiz bir şekilde avukatlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlayarak dava masrafları külfetini azaltmayı hedeflemektedir. 

Tamam, dava açmak bir haktır ama ve lakin aslolan mahkemeye gitmeden; uzlaşarak ve sulh olarak anlaşmaktır… Mahkemeler son çare olmalıdır. İşte bu minvalde arabuluculuk, uzlaşma müesseseleri de kurularak, hem mahkemelerin yükü hafifletilmek hem de vatandaşların bir an evvel adalete erişimi sağlanmak istenmektedir. 

Sloganımız şu: uğraşma, uzlaş! En kötü uzlaşma, en iyi mahkeme kararından daha hayırlıdır. Zira birinde cebir, diğerinde ise rıza vardır!