SORU: Avukatım, Türkiye'deki siyaset kurumu hakkında ne dersin ve düşünürsün? 

CEVAP: Siyaset için, idare etme sanatıdır derler… Ressamlık, hekimlik, mimarlık vs. nasıl bir sanat ve de maharet gerektiren iş ise, siyaset de onlar gibi bir iş; insanlar nasıl güzel / iyi idare edilir, bu kadar… Siyasete çok da mana ve anlam yüklemiyorum. 

Türkiye siyasetine dair söyleyebileceğim bir tespitim şu ki; bu memleket insanlarını, yani bizi iki şeyle kandırıyorlar: 1- Allah ile 2- Atatürk ile… Evet, toplumun bir kesimini Allah ile diğer kesimini de Atatürk ile kandırıyorlar ve hep kandırılıyoruz! 

Allah ile kandırılma kısmı herkesin malumu, görüyoruz, çok da izaha gerek yok… Herkesçe görülmeyen ve bilinmeyen ise Atatürk ile kandırılma! Evet, Allah ile Atatürk, yani Rabb Teala ile fani bir kulu yan yana zikredince içim ürpermedi ve kalbim titremedi değil ama kabul edelim ki Atatürk artık bir insan ve insan figürü değil; ilahlaştırılmış, kutsallaştırılmış, insanüstü bir varlık haline dönüştürülmüş bir şey… Hatta iş o reddeye varmış ki; Toplumun bir kesimi tarafından Atatürk için, sen olmasaydın biz olmazdık, denecek kadar ileri gidilmiş!  

Her ne kadar çoğunluk Türkiye Devletinin laik bir devlet olduğunu, yani dinle idare edilmediğini iddia edip söylese de ben inanmıyorum bu teze! Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, resmiyette olmasa bile, gayri resmi olarak ve de uygulamadaki dini Kemalizimdir! Nasıl yani diye soracaklara hemen cevap vereyim: Din nedir? Sorgusuz sualsiz inanılan ve de eleştirilemeyen, kutsalları olan, ritüelleri olan, tanrısı olan her şey dindir! Pekiyi, Atatürk için de olan bu değil midir? 

İşte Türkiye'de toplumun yarısı Allah ile diğer yarısı da Atatürk ile kandırılmaktadır, yani kutsallar üzerinden siyaset yapılmaktadır. Hâlbuki dini / kutsalları siyasete alet etmek kadar büyük bir alçaklık ve aldatıcılık yoktur! Bir kesim Allah'ın, bir kesim de Atatürk'ün arkasına gizlenerek siyaset yapmaktadırlar… İşin acip ve garip tarafı ise şudur ki; bunu bildiğimiz halde her vakit bile bile ve de isteye isteye kandırılmamızdır! Birisi eline Kur'anı alarak oy ister, diğeri ise eline Nutuk'u alarak; ne farkları var! 

Bu mevzuda yazacak daha çok şey var lakin arife tarif yeter!