SORU: Avukatım, bir tarlam var, kardeşimle yarı yarıya hissedarız, hissemi satmayı düşünüyorum, kardeşime satmam şart mı?

CEVAP: Mal senin malın ve malını istediğin kişiye ve istediğin fiyatla satarsın ve satabilirsin ancak kanunda şöyle bir ayrıntı ve istisna var ki; ortağının, yani diğer pay sahibinin kanundan doğan ve adına önalım hakkı denen, eğer satacaksan öncelikle onun alma hakkı olduğunu bildirir bir hakkı vardır. 

Evet, kanun der ki paydaşlardan birisi payını satacaksa, diğer paydaşların, öncelikli olarak o satılan payı alma hakları var. Tabii bunun da bir süresi ve usulü var; diğer paydaşa, payını satacağını bildireceksin ve o da 3 ay içerisinde bir cevap vermez veya satın almaz ise, payını istediğin kişiye satabilirsin ve artık diğer paydaş da sana: niye bana satmadın, benim önalım hakkım vardı, diyemez… 

Evet, soruna tekrar gelecek olursak; kardeşine satmak zorunda değilsin ama ona bildirmeden bir başkasına satarsan ve de o da 2 yıl içerisinde bundan haberdar olursa, ilgili satışın iptali ile kendisinin önalım hakkı olduğunu ve ilgili tarlanın kendisine satılmasını mahkemeden talep edebilir. Onun için ne yapacaksın: İspat kolaylığı olsun diye, noter marifetiyle kardeşine bir bildirimde bulun ve "Ben gayrimenkulümü satıyorum, haberin olsun" diye bir ihtarname gönder.