İnsân; hür ve müstakil, bende yaşar

Dilek bulur murâd. Hayâl; hakîkat
Aybek'im ben; bende karâr, istikrâr
Bende huzûr var, bende güven, râhat

Gökte kartalım uçar, yerde aslan
Önünden kaçar; kurt, çakal ve sırtlan
Görürsen korkma; gel, sırtıma yaslan
Aybek'im ben; vermem itlere fırsat

Benim bağrım me'vâdır, hânümândır
Gelen geri gitmedi ne zamândır
Benim ağrım; sol yanı ağrıyandır
Aybek'im ben; gel, yat, kollarım şefkat

Yıldızlarım var leyâli deler de
Korku yok, keder yok olduğum yerde
Kapım açık; daraldığın günlerde
Aybek'im ben; derdini bana anlat

Gurûrum var; eğilmez, dik dururum
Dilim çekiç, aklım örstür, vururum
Çelik olsa hatâyı doğrulturum
Aybek'im ben; bende kırılmaz inât

Gel yiğidim! Saf tut benim yanımda
Kan ol damarımda, cân ol cânımda
Sıkacak; merhamet yok düşmanımda
Aybek'im ben; gel, bir kurşun da sen at!

Bize yeter bu devlet, bu mehâbet
Ve bize bu kuvvet, bize bu heybet
EBEDÎ der: Attığımız isâbet
Aybek'im ben; gel, geç olmasın vuslat
(02.05.2024)