SORU: Avukatım, dilekçe hakkından bahseder misiniz? 

CEVAP: Tamam, bu yazımda da dilekçe hakkından bahsedeyim. Dilekçe hakkı, senin, kişisel veya kamusal konularla ilgili dilek ve şikâyetlerini resmi kuruluşlara sunabilme hakkındır. Dilekçenin bir şekil şartı yoktur, nasıl yazarsan yaz; yeter ki anlaşılır olsun ta ki ilgili makam da ona göre doğru cevap verebilsin dilekçene… 

Dilekçe hakkı anayasal bir haktır. Anayasamızın 74.maddesi dilekçe hakkından bahseder, yani dilekçe vermek Anayasa tarafından korunan bir haktır. . 

Dilekçenin verilebileceği makamlar konusunda bir sınırlama yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi dâhil tüm makamlara dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz. Bu makamlar gecikmeksizin sizin dilekçenize cevap vermekle görevlidir. Dilekçenizi almayan / kabul etmeyen kamu görevlileri, Türk Ceza Kanunu 121.maddesine göre suç işlemiş olurlar!

Bir kamu kurumuna dilekçe verilmesi, kamunun sağladığı bir lütuf değil, Anayasamızın verdiği bir haktır! Ve bu hakkın kullanılması engellenemez. Engelleme hallerinin en önde gelen ve karşılaştığımız şekli ise kamu görevlilerinin keyfi olarak verilen dilekçeyi kabul etmemesidir. Dilekçeyi kabul etmesi gereken görevli farklı gerekçelerle bu dilekçeyi alamayacağını belirtmekte ve vatandaşlar dilekçelerini teslim edemeden geri dönmektedirler. Ancak dediğim gibi görevlinin böyle bir hakkı yoktur! Böyle bir durumda sizlere tavsiyem en yakın PTT şubesine giderek dilekçenizi iadeli taahhütlü olarak ilgili kuruma göndermenizdir. Postayla gelen evrakı görevlinin kabul etmemesi mümkün değildir! 

Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi veya dilekçenize değişik vesilelerle cevap verilmeyeceğinin bildirilmesi durumunda konuyu yargıya taşıyarak, yapılan uygulamaların hukuksuzluğunu tespit ettirme imkânınız daima vardır.