(Ziyân'ı anlatır)
Kaç katman boy vermiş kibir ağacın
Kökünden kesmek hakkın değil midir?
Seni peygamber yapmıyor mizâcın
Pekâlâ! Susmak hakkın değil midir?

Sözlerin ayakaltı pazar malı
Gördüm hepsi de yırtık ya yamalı
Derhâl tedâvülden kaldırılmalı
Üstüne basmak hakkın değil midir?

Zıt akortlarda gidip gelmektesin
Bir zevk, bir âhenk verememektesin
Kulağımı yırtarcasına sesin
Kökünden kısmak hakkın değil midir?

Cebinde akrep yuvası Elmâs'ın
Âmân hâ! Bir kuruşu azalmasın!
Sonu yok belli ki bu ihtirâsın
Selâmı kesmek hakkın değil midir?

Tâsasız başın, akıl kabın delik
Tavsiye almaz, yaşarsın gündelik
Zorlama ile olmuyor entellik
Rezîl yaşamak hakkın değil midir?

Ne ağâ kaldı ne paşâ ne de bey
Keyfine göre işlemiyor her şey 
Kendine gel, hangi çâğdasın be hey!
Zihninden sarsmak hakkın değil midir?

Gül be! Çehrende bir soğuk savaş var
Üşütür mahkûmlar koğuşu kadar
İnsân bu ciddiyetle kaç yıl yaşar?
Boynundan asmak hakkın değil midir?

Nefîs alçak, ûlvî olan Hakk'ı an 
Kendini yücelerden görme bir ân
Gûyâ uçuyorsun gâfil. Altından
Kaymış basamak hakkın değil midir?
(11.11.2021)