Dağınıklık mı gördünüz? Toparladınız
Kalmadı hiçbir aksaklık hiçbir eksiklik 
Bir adınız da düzen'di hatırladınız;
Yaptınız gereğini, kalmadı gevşeklik 

Kusûr yoktur, mîl gibi işliyor kafanız
Hep açık alnınız, parıldıyor zekânız
Bunun içindi hasmınızla her kavganız
Bunun içindi size, husûmet, eziklik

Bir siz gerektir başa ve uca, her safa
İlerleyebilelim diye safha safha
Düzelecek ayak bastığımız coğrâfyâ
Uyanacak gerçeğe, kazanacak kimlik

Yürüyeceğiz, çürümeyeceğiz aslâ!
Korkaklarla yol yürümeyeceğiz aslâ!
Dinlenmek için dursak bile bir fâsıla 
Arkamız tekîn; yapamaz kimse erkeklik

Geride bıraktınız çömelen dizleri
Asrın ötesine yürüttünüz bizleri
Silindi mâzînin ye'sten kalan izleri
Bugün ümîdi siz bilmek bir gereklilik

Biri Sait; kûtlu, ûğûrlu, biri; Ârif 
Bahtın âyînesi, hazînesi maârif
Daha ne kâbiliyetleri var muhtelif
EBEDÎ der: Böyle inşâ olunur benlik
(28.05.2024)