Bilgiyi severim, gerçeğe âşığım
Sönmez bir âteş bu, bitmez bu ihtirâs
Akıl gözümdür, kalp nûrumdur ışığım
Kitâptır insân; açar, okurum biraz

Gâhî bir yazanım, gâhî bir ozânım 
Gâhî susanım, gâhî ezber bozanım 
Olmasa imkânım, konuşur vicdânım 
Tavrım; bana göredir, tarzım; bana has

Bir depremden, bir volkân patlamasından 
Bulduğum bir arkeolojik kazıdan 
Kelimelerim; kalbime mülhem olan 
Bâkiyem; biraz dâğârcık, az iktibâs

Kâbiliyetime göre yoğururum
Söylemem, bazı vakitlerdir uğurum
Doğal, özgün lisânımı doğururum
Şiirim;  beş dûyû, hîs ve biraz ihlâs 

Sevmez bazısı, dilim acıdır zîrâ
Çoğalmış yığınla düşmanım ne ara?
EBEDÎ der: Bir ozân haksızlıklara
Ozân mıdır o, etmedi mi îtirâz?
(03.01.2024)