El alır, el verir
Cevâb ekler yazı
Yol alır, yol verir
Bîtâb, tekler yazı

Gül alır, gül verir
Hicâb koklar yazı
Göl alır, göl verir
Mehtâb saklar yazı

Mâl alır, mâl verir
Nisâb, çekler yazı
Çal alır, çal verir
Hesâb aklar yazı

Çöl alır, çöl verir
Serâb bekler yazı
Yel alır, yel verir
Turâb paklar yazı

Sal'alır, sal'verir
Kitâb hâklar yazı
Âl alır, âl verir
Asap yoklar yazı

Kül alır, kül verir
Azâb yükler yazı
EBEDÎ der: Tekbîr!
Mihrâb gökler yazı
(18.03.2024)